יום ראשון 31 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

פורסמה טיוטת צו יבוא חופשי (תיקון מס' 3), התש"ף – 2020 להערות הציבור

משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם את טיוטת צו יבוא חופשי (תיקון מס' 3), התש"ף – 2020 להערות הציבור.
06.05.20 / 10:20
פורסמה טיוטת צו יבוא חופשי (תיקון מס' 3), התש"ף – 2020 להערות הציבור
06.05.20
פורסמה טיוטת צו יבוא חופשי (תיקון מס' 3), התש"ף – 2020 להערות הציבור

מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה

 

בעלי עניין המעוניינים להגיב בנוגע לטויטת התיקון לצו, יכולים להגיש את הערותיהם למשרד הכלכלה והתעשייה עד תאריך 25.5.2020.

לעיון בפרסום והעברת הערות