יום רביעי 01 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

פורסם "צו יבוא חופשי (תיקון), התש"ף – 2020" להערות הציבור

משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם את צו יבוא חופשי (תיקון), התש"ף – 2020 להערות הציבור.
16.03.20 / 10:15
פורסם "צו יבוא חופשי (תיקון), התש"ף – 2020" להערות הציבור
16.03.20
פורסם "צו יבוא חופשי (תיקון), התש"ף – 2020" להערות הציבור

מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה

 

סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי קובע כי לשר או מי שהוסמך על ידו קיימת סמכות להתיר יבוא טובין המפורטים בצו בלא המצאת אישור על עמידה בתנאי חוקיות היבוא.

למען ייעול עבודת הרגולטור ובדומה להסדר הקבוע בסעיף 2(ה) לצו יבוא אישי, התשע"ט – 2019, מוצע להעניק סמכות לפטור מהוכחת עמידה בחוקיות היבוא לכלל הרשויות המוסמכות ביבוא.

בעלי עניין מוזמנים להגיש את הערותיהם בנוגע לתיקון עד ליום ד' בניסן, התש"פ, 29/03/2020.

לעיון בפרסום והעברת הערות