יום שלישי 25 פברואר 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

סכנות בהצעת חוק לנתוני האשראי

בימים אלו ועדת הכלכלה בהשתתפות ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל, מקדמת הצעת חוק לנתוני אשראי, שתונח בקרוב על שולחן הכנסת לחקיקה
26.11.15 / 14:16
מר משה יחזקאל, יו"ר הארגון בכניסה לוועדת הכלכלה
26.11.15
מר משה יחזקאל, יו"ר הארגון בכניסה לוועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה בדיון
26.11.15
ועדת הכלכלה בדיון

החוק נועד לרכז את נתוני האשראי על כל חברה או אזרח במדינה במאגר נתונים שיוחזק ע"י גוף או גופים פיננסים.

בין היתר הדיון בוועדה מי יחזיק במאגר הנתונים.

בדיון בכנסת שהתקיים ביום שלישי 24.11.15,  משה יחזקאל יו"ר ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל, דרש מהוועדה לא לאשר את החוק ללא שקיפות מלאה לכל חברה ואזרח במדינה, יחזקאל ציין שלא ייתכן שגוף או קבוצה פיננסית תחזיק באינפורמציה שלילית על לקוח אשראי ללא אפשרות להגיב ולבצע שינוי בנתונים.

זמן רב הושקע בוועדה לקביעה מי הוא לקוח אשראי, כפי שהובהר כל עסק גם חנות מכלת הם ספקים למתן אשראי, גם כאשר התשלום מתקבל במכירה במזומן, דוגמא נפוצה הם עמילי המכס המשלמים למכס בהוראה בלתי חוזרת ומקבלים את תשלום המיסים מהלקוח ביום התשלום, אבל קיימת תמיד אפשרות שהתשלום לא יפרע.

הארגון מחזק את הוועדה לשינוים מהירים, אין ספק שבמצב בו מחזיקים 3 בנקים ב-70% מאשראי אינו מתקבל על הדעת, עם פתיחת שוק האשראי ע"פ הצעת החוק, הדבר יביא לתחרות, כניסה של נותני אשראי נוספים, שיפור תנאי האשראי והגדלת היצע האשראי להשקעות.

הנהלת ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה מכינה בימים אלו חוות דעת שתכלול מספר רב של חברות וגופים שתועבר לוועדת הכלכלה להתייחסות.

המעוניינים בשיתוף חוות דעתם,  נא העבירו בדוא"ל  moshey@veritas.co.il