יום רביעי 01 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

נחתם הסכם קיבוצי לעובדי המגזר הציבורי: ישהו בבתים ע״ח ימי החופשה

ההסכם יחול על עובדי המדינה, הרשויות המקומיות, המועצות הדתיות, המוסד לביטוח לאומי, וגופים נוספים. ע״פ ההסכם, עובדים שאינם מוגדרים כחיוניים ישהו בבתיהם על חשבון ימי החופשה שלהם. תוקף ההסכם עד ה-16 באפריל
22.03.20 / 11:25
נחתם הסכם קיבוצי לעובדי המגזר הציבורי: ישהו בבתים ע״ח ימי החופשה
22.03.20
נחתם הסכם קיבוצי לעובדי המגזר הציבורי: ישהו בבתים ע״ח ימי החופשה

מתוך PORT2PORT

 

יו״ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, והממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר קובי בר-נתן, חתמו במהלך ליל חמישי על הסכם קיבוצי מיוחד המסדיר את תנאי התעסוקה של עובדי המגזר הציבורי בתקופת החירום וההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. זאת, בתיאום עם יו״ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס ובשיתוף נציב שירות המדינה, פרופ׳ דניאל הרשקוביץ. תוקף ההסכם ממועד כניסתן לתוקף של התקנות לשעת חירום, יום א׳, ה-22 במרץ 2020, ועד ליום ה׳, ה-16 באפריל 2020.

 

הסכם החירום נחתם בהמשך להגבלות המשמעותיות שהוטלו על ידי משרד הבריאות על פתיחת מקומות עבודה והתייצבות עובדים במקומות עבודתם, לצורך המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה. ״לנוכח הנסיבות החריגות שנוצרו, ביקשו הצדדים למצוא פתרונות לעובדים שנאסר עליהם להגיע לעבודה  ואינם יכולים להמשיך לעבוד במתכונת עבודתם הרגילה״, נכתב בהסכם.

ההסכם יחול על עובדי המדינה, הרשויות המקומיות, המועצות הדתיות, המוסד לביטוח לאומי וגופים נוספים. ההסכם מבחין בין עובד חיוני כפי שנקבע על-ידי מנהלו או על פי דין הנדרש להמשיך את עבודתו, לבין עובד רגיל שאינו מוגדר כחיוני והתבקש שלא להתייצב במקום עבודתו, אלא להישאר בביתו.

 

ההסכם קובע כי בתקופה המדוברת, עובדים שאינם מוגדרים כחיוניים, ישהו בבתיהם על חשבון ימי החופשה הצבורים שלהם. עובדים שאין להם יתרה חיובית של ימי חופשה, ישהו אף הם בחופשה ויקוזזו להם ימי חופשה עתידיים להם יהיו זכאים לאחר תום ההסכם.

 

עוד נקבע כי ההסתדרות והמעסיקים יקימו קרן ימי חופשה משותפת, כדי לסייע לעובדים שאין ברשותם ימי חופשה מספיקים, וזאת מתוך עקרון של ערבות הדדית ובהתאם לכללים שיעוגנו בהסכם קיבוצי עתידי.

 

לגבי מקומות עבודה שלגביהם נהוגה חופשה מרוכזת בחול המועד פסח: נקבע כי לא יחול שינוי מכוח ההסכם הנוכחי לגבי החופשה המרוכזת, לרבות בנוגע לחיוב מאזן ימי החופשה. באשר לעובדים עליהם חל הסדר היעדרות בתשלום ממקום העבודה בחודשים יולי-אוגוסט, נקבע כי המעסיק יהיה ראשי לקרוא להם בתקופה זו.