יום שני 20 ינואר 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022

להלן נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 עד 2022 - טיוטה להערות הציבור.
06.08.19 / 09:55
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022
06.08.19
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022

מתוך אתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר

משרד החקלאות מקצה 7 מלש"ח להפעלה בשנים 2020 עד 2022 לטובת תמיכה בהתאגדות חקלאים ליצוא.
מטרות הנוהל הן:
  1. תמיכה בהתארגנות חקלאים-יצואנים לשם העצמת יכולת השיווק לייצוא של התוצרת החקלאית.
  2. מתן מענקים מוגדלים לעידוד התארגנות של חקלאים ופעולות של קידום מכירות לייצוא. מטרת ההתארגנות הנה הגדלת התמורה והרווחיות לחקלאים מהייצוא לטווח בינוני וארוך, תוך מתן ביטוי ליתרון לגודל, תיאום מיטבי בין החקלאים והיצואנים וחיזוק כוח המיקוח מול קניינים בחו"ל - כל זאת תוך שמירה על איכות התוצרת ומיתוגה.
הערות יש להעביר למייל export@moag.gov.il עד לתאריך 22/08/2019​​