יום חמישי 02 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם תיקונים לצו יבוא חופשי ולצו יבוא אישי

צו יבוא חופשי (תיקון), התשע"ט – 2019
30.10.19 / 10:09
משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם תיקונים לצו יבוא חופשי ולצו יבוא אישי
30.10.19
משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם תיקונים לצו יבוא חופשי ולצו יבוא אישי

מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה

צו יבוא חופשי (תיקון), התשע"ט – 2019

במסגרת התיקון לצו, נערכו שינויים רבים, שמטרתם להבהיר את הרגולציה וכן להפחית את הנטל הרגולטורי.

דוגמאות לשינויים בצו בעקבות התיקון:

  • נערך תיקון לסעיף 2 (4) לצו, כך שחברות שפועלות בתחום תחזוקת כלי הטיס, בעלות רישיון ומפוקחות על ידי רשות התעופה האזרחית, יוכלו לייבא טובין ללא המצאת אישור ת"ר.   מדובר בהליך שמפחית נטל רגולוטרי על טובין שממילא לא נדרשת עבורו חובת עמידה בת"ר.
  • בעקבות פניות יבואנים, פרטי מכס 29.24.1200, 29.33.5990, 29.34.9000 ו - 29.41 - עברו מהתוספת הראשונה לתוספת השנייה. מדובר במוצרי אנטיביוטיקה שהיום מחויבים ברישיון ולאחר התיקון יהיו מחויבים באישור.
  • תוקן פרט מכס 84.27.1090 בתוספת הראשונה, כך שפריטים שאינם בעלי הנעה עצמית, לא מחויבים ברישיון משרד התחבורה.

לצפייה ב"צו יבוא חופשי (תיקון), התשע"ט – 2019"

לצפייה בדברי הסבר אודות התיקון לצו

צו ייבוא אישי (תיקון), התשע"ט- 2019

זהו למעשה התיקון הראשון לצו יבוא אישי, שהינו תוצר של הערות שהתקבלו מגורמים שונים.

במסגרת התיקון, הוסר פרט מכס 90.01.3000 והוחלף פרט מכס 84.04.3000 בפרט מכס 85.04.3000 בעקבות תיקון טכני.

לצפייה ב"צו ייבוא אישי (תיקון), התשע"ט- 2019"

לצפייה בדברי הסבר אודות התיקון לצו