יום שישי 29 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד ספטמבר 2019 PMI INDEX SEPTEMBER

המשק היצרני חזר להתרחבות
24.10.19 / 09:51
מדד ספטמבר 2019  PMI INDEX SEPTEMBER
24.10.19
מדד ספטמבר 2019 PMI INDEX SEPTEMBER

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים עלה בחודש ספטמבר ב-6.0 נקודות לרמה של 50.3 נקודות, רמה שקרובה לגבול המפריד בין התרחבות להתכווצות בפעילות ענף התעשייה. עליית המדד היא ברובה תרומה של עלייה חדה ברכיב ההזמנות המקומיות שעלה ב-16.8 נקודות ועבר להצביע על התרחבות. רכיב ההזמנות ליצוא עלה מעט החודש, אך רמתו מצביעה על התכווצות בפעילות מזה שבעה חודשים.

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, מצביע מזה חמישה חודשים על התכווצות בפעילות התעשייתית. המדד עלה מעט בחודש ספטמבר לרמה של 49.5 נקודות, שעדיין משקפת התכווצות בפעילות. בארה"ב המדד ירד לרמה של 47.8 נקודות הרמה הנמוכה ביותר מאז יוני 2009. בגוש האירו, המדד מצביע מזה שמונה חודשים על התכווצות בפעילות, והחודש הגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2012 - 45.7 נקודות.

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש עלה החודש ורמתו קרובה לגבול המפריד בין התרחבות להתכווצות בפעילות ענף התעשייה. מלחמת הסחר בין ארה"ב לבין סין, והחששות מיציאה בלתי מוסדרת של בריטניה מהאיחוד האירופי, פוגעות בענף התעשייה בעולם. מנהלי הרכש בישראל סבורים כי תנאים גלובליים אלו יקשו על עליית היצוא, ורכיב ההזמנות ליצוא נמצא לכן מתחת לרמה ה-50 נקודות בשבעת החודשים האחרונים.

רכיב ההזמנות המקומיות רשם החודש זינוק חד ורמתו שבה להצביע על התרחבות. יתכן שהרמה הנמוכה של רכיב זה בחודש שעבר הושפעה מחופשת הקיץ (למרות שמדובר במדד מנוכה עונתיות, חלק גדול מהמשיבים תלה את הירידה בהזמנות באוגוסט בחופשות).

הצמיחה במשק נמצאת במגמה של האטה. אם מנטרלים את השפעת מסי היבוא, הצמיחה עמדה ברבעון השני על 2.7%, זאת לעומת 3.0% ברבעון הראשון וכ-3.5% בשני הרבעונים הקודמים. אנו מעריכים כי האטה זו נובעת בעיקר מהרעה בתנאי הרקע הגלובליים.

במדד מנהלי הרכש בישראל חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות חצה המדד את קו 50% המבדיל בין התרחבות להתכווצות ועבר להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על %50.3 לעומת ערך של 44.3% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה משמעותית של 6.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש חלק מהרכיבים החשובים והמרכזיים חזרו גם הם להתרחבות בעוד חלקם ממשיך להימצא בהתכווצות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש ספטמבר 2019  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

ספטמבר

מדד

חודש

אוגוסט

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

50.3

44.3

6.0

התרחבות

1

קו מגמה

50.5

50.1

0.4

התרחבות

37

ביקושים מקומיים

59.4

42.6

16.8

התרחבות

1

ביקושים לייצוא

38.4

35.4

3.0

התכווצות

7

תפוקות ייצור

58.6

55.1

3.5

התרחבות

12

תעסוקה

40.3

40.5

0.2-

התכווצות

2

מחירי חומרי גלם

39.4

43.0

3.6-

התכווצות

3

מלאי מוצר מוגמר

39.8

43.2

3.4-

התכווצות

2

מלאי חומרי גלם

45.4

41.9

3.5

התכווצות

7

כמות הרכישות למלאי

46.7

45.6

1.1

התכווצות

2

זמני אספקה יבוא

44.2

39.6

4.6

התכווצות

3

זמני אספקה מקומי

47.6

42.8

4.8

התכווצות

2

 

 

 

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

פברואר

2017

מרץ

2017

אפריל

2017

מאי ‏2017

יוני

2017

יולי

2017

אוגוסט

2017

ספטמבר

2017

57.7

57.2

54.8

54.9

57.8

56.3

58.8

60.8

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

58.7

יוני

2018

יולי

2018

אוגוסט

2018

ספטמבר

2018

אוקטובר

2018

נובמבר

2018

דצמבר

2018

ינואר

2019

60.2

58.1

61.3

59.8

57.7

59.3

54.1

56.6

פברואר

2019

מרץ

2019

אפריל

2019

מאי ‏2019

יוני

2019

יולי

2019

אוגוסט

2019

ספטמבר

2019

54.2

55.3

52.8

52.1

51.7

51.2

49.1

47.8

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתכווצות

פעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 125 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 47.8% לעומת ערך של 49.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 1.3% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתכווצות. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 41.0% לעומת ערך של 43.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.3% לעומת החודש הקודם. גם החודש רק 2 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.3% לעומת ערך של 47.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.1% לעומת החודש הקודם.  גם החודש רק 3 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות של עוצמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.3% לעומת ערך של 49.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.2% לעומת החודש הקודם. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התעצמות של עוצמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.3% לעומת ערך של 47.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 1.1% לעומת החודש הקודם. החודש רק 4 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש  נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.7% לעומת ערך של 46.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 3.7% לעומת החודש הקודם. משמעות המצאות רכיב זה בהתכווצות היא כי נמשכת ההוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את ירידת המחירים של אלומיניום ופלדה, מוצרי אריזה, ניילון ופוליתילן. מנגד מציינים את העליה במחירי הגז הטבעי. בנוסף מציינים מנהלי הרכש את המחסור המתמשך ברכיבים אלקטרוניים ובהליום.

 

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2018

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

54.4

54.4

54.0

52.8

53.8

51.1

53.1

54.2

2019

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.8

52.0

55.1

53.1

49.4

48.0

48.0

47.4

48.3

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך במגמת התכווצות

הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 48.3% לעומת ערך של 47.4% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 0.9% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתכווצות. מנגד רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך החודש להימצא בהתרחבות.  

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.9%, עליה של 0.2% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות ברכיב זה נצפתה החודש בסקטור מוצרי ההשקעה והיא מיוחסת בעיקר לירידה בביקושים המקומיים וליצוא וזאת בעיקר עקב אי הודאות הפוליטית והכלכלית.  

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 46.4% לעומת ערך של 44.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.0% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות נצפתה בכל שלשת הסקטורים הנבדקים וכי האטה בכלכלה העולמית, אי ודאות פוליטית וכלכלית הם הסיבות העיקריות להתכווצות ברכיב זה.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 49.1% לעומת ערך של 43.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 5.3% לעומת החודש הקודם. ההתכווצות ברכיב זה נצפתה בסקטורים של מוצרי הביניים וההשקעה בעוד שבסקטור מוצרי הצריכה נצפתה התרחבות ברכיב זה. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבה להמשך הירידה בכמות ההזמנות הינה אי הודאות המיוחסת לתהליך הברקזיט.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש הארבעים ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי המשך ההתייקרות נצפתה במוצרי הצריכה וההשקעה וכי הסיבות העיקריות להמשך ההתייקרות של חומרי הגלם הם שע"ח ועליה בעלויות ההובלה של חומרי הגלם.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.0% ברכיב זה. זה הנתון הנמוך ביותר שנמדד ברכיב זה מאז חודש פברואר 2013. מנהלי הרכש מציינים כי צמצום בכוח האדם נצפה בכל הסקטורים : מוצרי הצריכה ההשקעה ומוצרי הביניים. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות לירידה בכוח האדם הינם הירידה בכמות הביקושים המקומיים ומחו"ל וכן רצון לחסוך בעליות של הפירמות השונות.