יום שני 25 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד מרץ 2018 PMI INDEX MARCH

מדד מנהלי הרכש מצביע על התרחבות בחודש מארס 2018. מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש מארס 2018 עלה ב-1.1 נקודות לרמה של 54.7 נקודות.
22.04.18 / 11:55
מדד מרץ 2018 PMI INDEX MARCH
22.04.18
מדד מרץ 2018 PMI INDEX MARCH

המדד מצביע זה החודש הרביעי ברציפות על התרחבות בפעילות. רכיב ההזמנות ליצוא עלה החודש ב-8.6 נקודות, ושב להצביע על התרחבות בפעילות התעשייתית.

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, ירד בחודש מארס 2018 ב-0.7 נקודות לרמה של 53.4 נקודות. זהו החודש השלישי ברציפות בו נרשמת ירידה במדד הגלובלי. מדדי מנהלי הרכש בעולם נמצאים עדיין ברמות גבוהות ביחס לעבר, אם כי במרבית המדינות נרשמה החודש האטה במגמת ההתרחבות.

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך להצביע על התרחבות. בניגוד למגמה העולמית, החודש נצפתה בישראל האצה במגמת ההתרחבות. ההזמנות ליצוא רשמו החודש עלייה חדה, לאחר שבחודש הקודם הן ירדו ואף הצביעו על התכווצות, ואילו ביתר הרכיבים העיקריים נרשמה החודש ירידה קלה אך רמתם נותרה גבוהה והם מצביעים גם כן על התרחבות בפעילות. יצוא הסחורות במגמת שיפור, זאת ככל הנראה על רקע העלייה בסחר העולמי השנה. בנתוני סחר חוץ, שמפרסמת הלמ"ס, נרשמת מזה מספר חודשים התאוששות, בעיקר בהשפעת עלייה חדה ביצוא רכיבים אלקטרוניים (מפעל אינטל החדש) וביצוא כימיקלים.

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על %54.7 לעומת ערך של 53.6%  שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה קלה של 1.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתרחבות כולל רכיב מחירי חומרי גלם. רכיב הביקושים ליצוא שב החודש להתרחבות. רכיבי זמני האספקה ממשיכים גם החודש להימצא בהתכווצות.  

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש מרץ 2018  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

מרץ

מדד

חודש

פברואר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

54.7

53.6

1.1

התרחבות

4

קו מגמה

54.6

54.2

0.4

התרחבות

20

ביקושים מקומיים

55.7

56.1

0.4-

התרחבות

4

ביקושים לייצוא

58.2

49.6

8.6

התרחבות

1

תפוקות ייצור

57.3

59.5

2.2-

התרחבות

9

תעסוקה

58.4

58.9

0.5-

התרחבות

4

מחירי חומרי גלם

66.3

67.2

0.9-

התרחבות

20

מלאי מוצר מוגמר

52.0

50.0

2.0

התרחבות

1

מלאי חומרי גלם

45.2

60.3

15.1-

התכווצות

1

כמות הרכישות למלאי

52.7

51.0

1.7

התרחבות

2

זמני אספקה יבוא

37.8

40.5

2.7-

התכווצות

15

זמני אספקה מקומי

41.7

46.6

4.9-

התכווצות

17

             
 

PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

 

אוקטובר

2015

נובמבר

2015

דצמבר

2015

ינואר

2016

פברואר

2016

מרץ

2016

אפריל

2016

מאי

‏2016

50.1

48.6

48.2

48.2

49.5

51.8

50.8

51.3

יוני

2016

יולי

2016

אוגוסט

2016

ספטמבר

2016

אוקטובר

2016

נובמבר

2016

דצמבר

2016

ינואר

2017

53.2

52.6

49.4

51.5

51.9

53.2

54.7

56.0

פברואר

2017

מרץ

2017

אפריל

2017

מאי ‏2017

יוני

2017

יולי

2017

אוגוסט

2017

ספטמבר

2017

57.7

57.2

54.8

54.9

57.8

56.3

58.8

60.8

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

 

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש התשעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות קלה בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה - 107 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 59.3% לעומת ערך של 60.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.5% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים במגמת התרחבות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא גם הוא החודש במגמת התרחבות.  החודש 17 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים וחמישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה בו התמתנות בעוצמת המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 58.7% לעומת ערך של 62.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 4.1% לעומת החודש הקודם.  החודש 11 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש התשעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה בו התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 61.9% לעומת ערך של 64.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.3% לעומת החודש הקודם.  החודש 15 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש התשעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 61.0% לעומת ערך של 62.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.0% לעומת החודש הקודם. החודש 14 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השמונה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה גם ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 57.3% לעומת ערך של 59.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.4% לעומת החודש הקודם. החודש 12 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש העשרים וחמישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 78.1% לעומת ערך של 74.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 3.9%. משמעות נתון זה היא כי עדיין ממשיכה מגמת ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עלית המחירים של מתכות שונות, סודה קאוסטית וקרטון ומוצריו, כמו כן מציינים כי קיים מחסור במס' חומרי גלם ומציינים מחסור בקבלים, בנגדים ובסיליקון.

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2011

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

62.0

61.5

57.1

54.6

52.1

51.3

49.1

49.0

51.1

47.4

47.6

49.6

2012

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.1

51.2

52.1

50.5

45.9

48.6

45.4

49.5

48.4

47.5

49.1

51.4

2013

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

50.8

47.9

48.3

49.8

51.3

52.5

54.6

57.2

56.7

56.0

58.4

57.3

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך בהתרחבות

 

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש העשרים ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 55.1% לעומת ערך של 55.2% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.1% לעומת  החודש הקודם. גם הרכיבים המרכזיים וחשובים של המדד ממשיכים החודש להימצא בהתרחבות.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש העשרים ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה בו התעצמות קלה בעוצמת המגמה. מנהלי הרכש מציינים גם החודש כי ההתרחבות ברכיב זה נובעת מהמשך הגידול בכמות ההזמנות ומהתייעלות. ההתרחבות נצפתה בכל סוגי המוצרים בעיקר במוצרי הצריכה וההשקעה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש התשעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 55.3% לעומת ערך של 57.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.2% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי זה הנתון הנמוך ביותר שנמדד ברכיב זה בתשעת החודשים האחרונים.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים ושניים ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת, אמנם מזערית, בעוצמה של המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 54.6% לעומת ערך של 54.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.2% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי המשך הגידול בהזמנות נובע בעיקר בעקבות מבצעי שיווק מוצלחים, שע"ח מתאים והגדלת מכירות ללקוחות קיימים.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש העשרים ושניים ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים מספר סיבות להמשך עליית המחירים ובהם: בעיות בשרשרת האספקה ומחסור בחלק מחומרי הגלם. כמו כן אף הוזכר כי קיימים עיכובים באספקות עקב פגעי מזג האוויר.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש העשרים ברציפות להימצא במגמת התרחבות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התמתנות בעוצמת ההתרחבות.