יום שישי 29 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד יולי 2019 PMI INDEX JULY

המשק היצרני ממשיך להימצא בהתרחבות
18.08.19 / 09:59
מדד יולי 2019  PMI INDEX JULY
18.08.19
מדד יולי 2019 PMI INDEX JULY

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים ​ירד בחודש יולי ב-0.5 נקודות לרמה של 52.2 נקודות, רמה שעדיין מצביעה על התרחבות בפעילות. רכיבי ההזמנות המקומיות והזמנות ליצוא ירדו החודש ב-3.9 נקודות וב-3.5 נקודות בהתאמה. רכיב הזמנות ליצוא מצביע זה החודש החמישי ברציפות על התכווצות בפעילות. רכיב מחירי חומרי הגלם ירד ב-8.8 נקודות אל מתחת לרמת ה-50 נקודות. 

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, מצביע מזה שלושה חודשים על התכווצות בפעילות התעשייתית. המדד הגיע בחודש יולי 2019 לרמה של 49.3 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש אוקטובר 2012. בארה"ב המדד ירד ב-0.5 נקודות לרמה של 51.2 נקודות, לעומת רמה של 60.8 נקודות באוגוסט אשתקד. בגוש האירו, המדד מצביע מזה חצי שנה על התכווצות בפעילות התעשייתית, רמת המדד הגיעה ל-46.5 נקודות. בסין המדד נמצא בחצי השנה האחרונה סביב רמת ה-50 נקודות, הגבול המפריד בין התרחבות להתכווצות בפעילות התעשייתית.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש אמנם ירד החודש, אך רמתו בולטת לחיוב לעומת המדדים המקבילים בעולם. ההזמנות המקומיות עדיין במגמת התרחבות, וזה גורם המסייע לענף התעשייה המקומי. רכיב ההזמנות ליצוא מצביע על התכווצות בפעילות והוא הושפע כנראה מהאטה בסחר העולמי. נתוני היצוא התעשייתי לחודש יולי מצביעים על התייצבות בחודשים האחרונים, לאחר מגמת עלייה ברבעון הראשון של השנה. ההאטה ביצוא נובעת ברובה מירידה חדה ביצוא תעשיית התרופות.

מדד מנהלי הרכש בישראל לחודש יולי ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמת ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על %52.2 לעומת ערך של 52.7% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 0.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש, רכיב הביקושים המקומיים, רכיב תפוקות הייצור והתעסוקה ממשיכים להימצא בהתרחבות בעוד רכיב  הביקושים ליצוא ממשיך גם החודש להיות בהתכווצות. רכיב מחירי חומרי הגלם חזר החודש להימצא בהתכווצות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש יולי 2019  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

יולי

מדד

חודש

יוני

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

52.2

52.7

0.5-

התרחבות

5

קו מגמה

52.5

52.6

0.1-

התרחבות

35

ביקושים מקומיים

51.1

55.0

3.9-

התרחבות

2

ביקושים לייצוא

45.0

48.5

3.5-

התכווצות

5

תפוקות ייצור

60.8

54.7

6.1

התרחבות

10

תעסוקה

51.4

51.8

0.4-

התרחבות

10

מחירי חומרי גלם

42.9

51.7

8.8-

התכווצות

1

מלאי מוצר מוגמר

51.5

47.3

4.2

התרחבות

1

מלאי חומרי גלם

48.3

49.6

1.3-

התכווצות

5

כמות הרכישות למלאי

52.5

51.5

1.0

התרחבות

2

זמני אספקה יבוא

48.2

53.7

5.5-

התכווצות

1

זמני אספקה מקומי

51.4

54.7

3.3-

התרחבות

4

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

פברואר

2017

מרץ

2017

אפריל

2017

מאי ‏2017

יוני

2017

יולי

2017

אוגוסט

2017

ספטמבר

2017

57.7

57.2

54.8

54.9

57.8

56.3

58.8

60.8

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

58.7

יוני

2018

יולי

2018

אוגוסט

2018

ספטמבר

2018

אוקטובר

2018

נובמבר

2018

דצמבר

2018

ינואר

2019

60.2

58.1

61.3

59.8

57.7

59.3

54.1

56.6

פברואר

2019

מרץ

2019

אפריל

2019

מאי ‏2019

יוני

2019

יולי

2019

אוגוסט

2019

ספטמבר

2019

54.2

55.3

52.8

52.1

51.7

51.2

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש השלושים וחמישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 123 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 51.2% לעומת ערך של 51.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.5% לעומת החודש הקודם. החודש רוב הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים במגמת התרחבות. החודש רכיב הביקושים לייצוא עבר מהתרחבות להתכווצות ומצטרף לרכיב מחירי חומרי הגלם המשלים חודשיים בהתכווצות. החודש 9 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

ברכיב הביקושים ליצוא, כאמור, חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 48.1% לעומת ערך של 50.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 2.4% לעומת חודש הקודם. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השלושים וחמישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה בו התעצמות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.8% לעומת ערך של 50.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.8% לעומת החודש הקודם.  החודש רק 7 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלושים וחמישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.8% לעומת ערך של 54.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 3.3% לעומת החודש הקודם. החודש רק 8 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השלושים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.7% לעומת ערך של 54.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.8% לעומת החודש הקודם. החודש 9 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.1% לעומת ערך של 47.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.8% לעומת החודש הקודם. משמעות נתון זה היא כי קיימת הוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את ירידת המחירים של אלומיניום ומתכות נוספות, מוצרי אריזה ורכיבים אלקטרוניים. כמו כן מציינים את המחסור הקיים ברכיבים אלקטרוניים ובהליום.

 

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2018

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

54.4

54.4

54.0

52.8

53.8

51.1

53.1

54.2

2019

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.8

52.0

55.1

53.1

49.4

48.0

48.0

 

 

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי עבר להתכווצות

הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש לא נצפה כל שינוי בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 48.0% לעומת בדיוק אותו ערך של 48.0% אשר נמדד בחודש הקודם, זהו הערך הנמוך ביותר שנמדד מזה שש שנים. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים החודש בהתכווצות. מנגד רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך החודש להימצא בהתרחבות.  

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.0%, ירידה של 0.2% לעומת החודש הקודם. זהו הערך הנמוך ביותר שנמדד ברכיב זה בשבע השנים האחרונות. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות ברכיב זה נצפתה החודש בכל הסקטורים והיא מיוחסת בעיקר לירידה בביקושים ובהשלכות של הברקזיט.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות קלה בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 46.9% לעומת ערך של 46.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.6% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי האטה בכלכלה העולמית, רמות מלאי גבוהות אצל הלקוחות  הם הסיבות העיקריות להתכווצות ברכיב זה.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות, אמנם מזערית, בעוצמת ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 46.5% לעומת ערך של 46.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.1% לעומת החודש הקודם. ההתכווצות ברכיב זה נצפה בכל הסקטורים של המוצרים. ירידה בכמות ההזמנות נצפתה בעיקר מסין וממדינות ה - EU.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלושים ושמונה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות קלה בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עליית המחירים של מוצרי האנרגיה, כימיקלים, מתכות ומוצרי מזון. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות להמשך ההתייקרות של חומרי הגלם הם שע"ח ומחסור בחלק מחומרי הגלם.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות קלה בעוצמת ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.7% ברכיב זה. מנהלי הרכש מציינים כי צמצום בכוח האדם נצפה במוצרי הצריכה וההשקעה בעוד שבסקטור מוצרי הביניים נצפתה דווקא התרחבות קלה. מנהלי הרכש מציינים כי קיימות מגוון סיבות לירידה בכוח האדם.