יום שבת 28 מרץ 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד הרכש: עברנו למערכת דיווח מדד אינטרנטית - מוזמנים להצטרף

בעקבות מעבר למערכת דיווח מדד אינטרנטית, אנו מזמינים אתכם/ן מנהלי/ות הרכש להצטרף לקבוצת מדווחי המדד
26.03.20 / 09:01
מדד הרכש: עברנו למערכת דיווח מדד אינטרנטית - מוזמנים להצטרף
26.03.20
מדד הרכש: עברנו למערכת דיווח מדד אינטרנטית - מוזמנים להצטרף

מנהל/ת רכש יקר/ה , 

בימים אלו, אנו מגייסים מדווחי מדד חדשים,

https://goo.gl/A9meza 

 אשר יעזרו לנו לשכלל ולהעמיק את הנתונים הקיימים וזאת במסגרת המאמצים של הארגון בפרסום מדד מנהלי הרכש החודשי בשיתוף עם בנק הפועלים מטעם ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל (מלכ''ר) עמותה ציבורית משנת 1962.

 נשמח אם תקדיש מספר דקות מזמנך למילוי הסקר אנו מודים לך על היותך שותף/ה חשוב/ה במדד

בתודה מראש ובברכה על שיתוף הפעולה,

 ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

 

מדד מנהלי הרכש (PMI (Purchasing Managers Index, מתפרסם בישראל ע“י ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל מעל לעשור שנים ברציפות.

המדד הישראלי נבנה עפ“י המודל הבינלאומי שלתוכו הוכנסו השינויים הרלוונטיים האופייניים למשק הישראלי (עונתית, חגים ומועדים וכו‘). מדד זה משקף מגמות ושינויים בפעילות המגזר העסקי בישראל.

לאורך השנים השכיל ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל בעזרת שותפיו העסקיים לבסס את מעמדו של המדד ולהפכו לכלי כלכלי מוערך, בעל עוצמה ויכולות דומות למדד מנהלי הרכש בארה“ב, הפועל שם בהצלחה מזה למעלה מ-70 שנה. בעקבות ההצלחה בארה“ב, החלו ארגוני מנהלי הרכש באנגליה, וברוב ארצות האיחוד האירופי לפרסם מדד דומה בארצותיהם, שהפך עד מהרה לכלי הכרחי ולמדד מקובל בחיי הכלכלה שם. לאחרונה התחיל להתפרסם בלונדון, באמצעות J.P.Morgan, מדד מנהלי רכש גלובלי שהמדד הישראלי מהווה חלק אינטגראלי ממנו וארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל מדווח ומעביר לו נתונים על בסיס חודשי באופן שוטף. בישראל מופק כיום המדד בשותפות עם המחלקה הכלכלית של בנק הפועלים.

יתרונו הגדול של מדד מנהלי הרכש טמון בעובדה שנתוניו מבוססים על מידע המעוגן בשלבי היסוד שבתחילת שרשרת הפעילות הכלכלית. פרסום השינויים במגמה, זמן קצר ביותר אחרי היווצרותם, נותן תמונה של התמורות המיידיות שחלו בפעילות העסקית ובזמן אמת. כל זאת בעוד המדדים האחרים מודדים ומשקפים תוצאות של פעילות העבר. מדד מנהלי הרכש נותן בידי מקבלי ההחלטות בארגון, כלי הערכה חשוב ומהימן בזמן אמת, אשר אין כמוהו בכדי לסייע בקביעת מדיניות עסקית בזמן נתון.

לא בכדי מצוטט המדד עם פרסומו, מדי 15 בחודש קלנדארי, ע“י כל אמצעי התקשורת והמדיה. הנתונים נשענים על דיווחים שוטפים של מנהלי רכש (”מדווחי המדד“), המשמשים כקבוצת מדגם רלוונטית ומדווחים על בסיס חודשי נתונים משאלון קבוע מראש בן 10 שאלות עיקריות בנושאי הליבה של הארגון. אפשרויות המענה הינן שלוש: גבוה יותר, דומה, נמוך יותר כשבמגוון הנושאים עליהן נדרשת ההתייחסות ניתן למנות תחומים כגון: תפוקת הייצור, הזמנות חדשות, רכישות ומלאי, מחירים, ייבוא ח“ג, רמת תעסוקה, הזמנות לייצוא וכו‘. לא נדרש לספק אף נתון מספרי, אלא שינויים במגמות בלבד. הנהלת הארגון מתחייבת לסודיות מלאה לגבי המדווחים והחברות אותן הם מייצגים. המשתתפים מקבלים מספרי קוד חסויים ואין דרך לזהות את החברות המשתתפות. השאלון עצמו בנוי בצורה פשוטה וידידותית המבטיחה שמילויו לא יגזול אלא דקות מועטות, אחת לחודש בלבד. בקבוצת המדגם הישראלית שותפות כיום חברות מן המובילות במשק הישראלי.

לצורך השגת דיוק מרבי בחיזוי, שוקדת הנהלת הארגון באופן תדיר על הרחבת בסיס המדווחים. ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל פונה לגורמים המייצגים חברות בעלות השפעה במשק הישראלי, להשתתף במדגם, לתרום לעדכונו של מסד הנתונים ולהשפיע על כך שישקף נאמנה ובצורה המדויקת ביותר, את המגמות והשינויים בכלכלת ישראל. כאמור, מרבית המדדים המתפרסמים בעולם מתייחסים לנתוני העבר.

מדד מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל מנבא תרחישים עתידיים במשק ונלקח בחשבון כפרמטר מרכזי בשיקול אנשי בנק ישראל אודות גובה הריבית בארץ, מדי חודש בחודשו.