יום שלישי 22 אוקטובר 2019
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2018 ירד בשיעור של 0.3%

מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2018 ירד בשיעור של 0.3% לרמה של 101.5 נקודות. בשנים-עשר החודשים האחרונים עלה המדד בשיעור של 1.2% והמדד ללא אנרגיה עלה ב-1.0%.
17.12.18 / 09:40
מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2018 ירד בשיעור של 0.3%
17.12.18
מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2018 ירד בשיעור של 0.3%

 

מאת: המחלקה הכלכלית, בנק הפועליםירידות מחירים נרשמו החודש בכל סעיפי המדד, למעט סעיף הלבשה והנעלה שעלה בשיעור של 2.3%.  סעיף המזון ירד בשיעור מפתיע של 0.4%, מחירי הארחה, נופש וטיולים בארץ ירדו החודש בשיעור של 3.9%, ומחירי הנסיעות לחו“ל ירדו בשיעור של  1.6% (ירידות מחירים עונתיות). סעיף הדיור (שכ“ד) ירד בשיעור של 0.2%, ובשנים-עשר החודשים האחרונים הוא עלה ב– 2.1%.

מחירי הדירות, שאינם משתקללים במדד המחירים לצרכן, ירדו בסקר האחרון בשיעור של 0.2% (נתון ארעי) ובשנה האחרונה נרשמה בהם ירידה בשיעור של 1.8%.

תחזית מדד המחירים לצרכן

מדד נובמבר ירד במעט מתחת לתחזית, בעיקר בשל ירידה מפתיעה של 0.4% במחירי המזון. בשנה האחרונה עלו מחירי המזון בשיעור של 0.9%. האינפלציה השנתית התייצבה בארבעת החודשים האחרונים על שיעור של 1.2%, כלומר בסמוך לגבול התחתון של היעד. מדד המחירים לחודש דצמבר יושפע מירידה חדה בשיעור של 7.2% במחיר הדלק, ומנגד מפיחות בשער השקל מול הדולר. מדד דצמבר צפוי לרדת ב– 0.1%, והאינפלציה בשנת 2018 תסתכם ב- 1.0%. עליות השכר בשנה האחרונה והפיחות בשער השקל מול הדולר מייצרים להערכתנו לחץ לעלייה של האינפלציה, אליה מצטרפים עתה גם עליות מחירים של החשמל והמים. הממשלה מצידה תנסה ככל הניתן למתן את עליות המחירים, ככל שזה בשליטתה. זה יוצר אי-ודאות מסוימת לגבי האינפלציה בטווח הקצר. היכולת של הממשלה לבלום את עליות המחירים בטווח הארוך יותר מוגבלת, בעיקר משיקולי תקציב. אנו צופים אינפלציה בשיעור של 1.3% בשנה הקרובה, זאת בהנחה שמחירי החשמל והמים יעלו כמתוכנן.

 

השפעה על המדיניות המוניטרית

פרוטוקול הריבית האחרון של בנק ישראל חשף שהייתה תמימות דעים בקרב חברי הוועדה המוניטרית שיש צורך להעלות ריבית (המתנגד היחיד טען שיש להמתין לנגיד החדש). קצב העלאות הריבית צפוי להיות מתון, והוא יהיה תלוי במידה רבה בהתפתחות האינפלציה ובשער החליפין. האינפלציה השנתית צפויה להערכתנו לעלות בחודש ינואר לשיעור שנתי של 1.4%, ובמקביל אנו רואים מגמה של עלייה בציפיות לאינפלציה. בהנחה שריבית הפד תעלה השבוע, זה עשוי להגביר את הלחץ על שוק המט“ח. מכלול הנתונים מביא אותנו להערכה שהריבית תעלה בשנית לקראת סוף הרבעון הראשון של 2019. הריבית צפויה להערכתנו להמשיך לעלות במהלך 2019 לרמה של 0.75% עד 1.0%.