יום שישי 29 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד דצמבר 2019 PMI INDEX DECEMBER

המשק היצרני ממשיך בהתרחבות
16.01.20 / 10:10
מדד דצמבר 2019  PMI INDEX DECEMBER
16.01.20
מדד דצמבר 2019 PMI INDEX DECEMBER

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים ירד בחודש דצמבר ב-1.0 נקודות לרמה

של 51.8 נקודות. ירידה חלה הן בהזמנות ליצוא והן בהזמנות לשוק המקומי. רכיב התעסוקה מצביע מזה חודשיים על התכווצות בפעילות. מנגד, רכיב תפוקות הייצור עלה ב-1.7 נקודות לרמה של 56.1 נקודות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, ירד בחודש דצמבר ב-0.2 נקודות לרמה של 50.1 נקודות. רמת המדד קרובה לגבול המפריד בין התכווצות להתרחבות בפעילות התעשייתית. בארה"ב מתפרסמים שני מדדי מנהלי רכש והם מצביעים עתה על מגמות הפוכות – זה שמשתקלל במדד הגלובלי מצביע על התרחבות והשני (ISM) מראה התכווצות בפעילות. מדדי מנהלי הרכש באירופה הצביעו על התכווצות חדה בפעילות התעשייתית בדצמבר - בגוש האירו, המדד שב לרדת והגיע לרמה של 46.3 נקודות והוא מצביע מזה אחד-עשר חודשים על התכווצות בפעילות. בגרמניה ירד המדד לרמה של 43.7 נקודות – והשלים שנה של מדד הנמוך מ-50 נקודות. גם בבריטניה נרשמה ירידה במדד לרמה של 47.5 נקודות – זהו החודש השמיני ברציפות שהמדד מתחת לרמת ה-50 נקודות. בסין המדד ירד לרמה של 51.5 נקודות.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש בישראל אמנם ירד בדצמבר, אך הוא עדיין מצביע על התרחבות בפעילות מזה ארבעה חודשים. רמת מדד מנהלי הרכש מאותתת על עלייה מתונה בייצור התעשייתי, שנשענת יותר על ההזמנות המקומיות.

ההזמנות ליצוא ירדו ב- 3.9 נקודות ועברו להצביע על התכווצות. על אף חתימת השלב הראשון בהסכם הסחר בין ארה"ב לבין סין, ענף התעשייה בעולם נותר פגיע, והחולשה ניכרת גם ביצוא התעשייתי של ישראל – נתוני המגמה מצביעים על ירידה של 6.9% בשלושת החודשים האחרונים במונחים שנתיים, זאת בהמשך לירידה של 10.6% בחודשים יולי-ספטמבר 2019. ירידה נרשמה גם ביבוא חומרי גלם.

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.8% לעומת ערך של 52.8% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 1.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש חלק מהרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד ממשיכים גם החודש להימצא בהתרחבות בעוד חלק אחר נמצא בהתכווצות. החודש שב רכיב הביקושים ליצוא להתכווצות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש דצמבר 2019  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

דצמבר

מדד

חודש

נובמבר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

51.8

52.8

1.0-

התרחבות

4

קו מגמה

52.0

52.1

0.1-

התרחבות

40

ביקושים מקומיים

53.7

56.6

2.9-

התרחבות

4

ביקושים לייצוא

49.1

53.0

3.1-

התכווצות

1

תפוקות ייצור

56.1

54.4

1.7

התרחבות

15

תעסוקה

49.4

48.7

0.7

התכווצות

2

מחירי חומרי גלם

42.9

42.4

0.5

התכווצות

6

מלאי מוצר מוגמר

51.0

52.8

1.8-

התרחבות

2

מלאי חומרי גלם

55.6

46.3

9.3

התרחבות

1

כמות הרכישות למלאי

48.0

50.2

2.2-

התכווצות

1

זמני אספקה יבוא

47.7

42.2

5.5

התכווצות

6

זמני אספקה מקומי

51.2

49.6

1.6

התרחבות

1

 

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

58.7

יוני

2018

יולי

2018

אוגוסט

2018

ספטמבר

2018

אוקטובר

2018

נובמבר

2018

דצמבר

2018

ינואר

2019

60.2

58.1

61.3

59.8

57.7

59.3

54.1

56.6

פברואר

2019

מרץ

2019

אפריל

2019

מאי ‏2019

יוני

2019

יולי

2019

אוגוסט

2019

ספטמבר

2019

54.2

55.3

52.8

52.1

51.7

51.2

49.1

47.8

אוקטובר

2019

נובמבר

2019

דצמבר

2019

ינואר

2020

פברואר

2020

מרץ

2020

אפריל

2020

מאי

‏2020

48.3

48.1

47.2

 

 

 

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתכווצות

פעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 128 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 47.2% לעומת ערך של 48.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.9% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתכווצות בעוד שרכיב המחירים עבר החודש להתרחבות. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.3% לעומת ערך של 47.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.6% לעומת החודש הקודם. החודש רק 2 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות וגם החודש נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.8% לעומת ערך של 47.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.4% לעומת החודש הקודם.  החודש רק 2 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות וגם ברכיב זה נצפתה התעצמות בעוצמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 43.2% לעומת ערך של 49.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 5.9% לעומת החודש הקודם. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.1% לעומת ערך של 46.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.5% לעומת החודש הקודם. החודש רק 2 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב המחירים חל החודש שינוי כיוון ולאחר שישה חודשים ברציפות במגמת התכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.7% לעומת ערך של 46.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 5.0% לעומת החודש הקודם. משמעות המצאות רכיב זה בהתרחבות היא כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עליית המחירים של מוצרי הפלדה, מוצרי אלומיניום ומוצרי הנחושת. מנגד מציינים ירידת מחירים בסודה קאוסטית, גז טבעי והובלה. בנוסף מציינים מנהלי הרכש את המחסור מוצרי אלומיניום וטיטניום.

 

 

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2018

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

54.4

54.4

54.0

52.8

53.8

51.1

53.1

54.2

2019

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.8

52.0

55.1

53.1

49.4

48.0

48.0

47.4

48.3

49.6

48.9

47.5

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך במגמת התכווצות

הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 47.5% לעומת ערך של 48.9% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.4% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתכווצות. רכיב מחירי חומרי הגלם שוב שינה החודש כיוון ועבר החודש להתרחבות.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 45.6%, ירידה משמעותית של 3.5% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות ברכיב זה נצפתה החודש בסקטור מוצרי ההשקעה ומוצרי הביניים והיא מיוחסת בעיקר לירידה בביקושים, מערכת בחירות ואי ודאות לגביי הברקזיט.   

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 46.4% לעומת ערך של 48.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.0% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות נצפתה במוצרי ההשקעה ובמוצרי הביניים לעומת המשך התרחבות במוצרי הצריכה וכי אי ודאות פוליטית וכלכלית הם הסיבות העיקריות להמשך ההתכווצות ברכיב זה.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 46.1% לעומת ערך של 46.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.1% לעומת החודש הקודם. גם ברכיב זה נצפתה התכווצות במוצרי ההשקעה והביניים בעוד במוצרי הצריכה נצפתה החודש התרחבות. מנהלי הרכש מציינים את הירידה בביקושים מארה"ב ומדינות מרכז אירופה.

ברכיב מחירי חומרי הגלם חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתרחבות. הערך שנמדד החודש היה 51.2%. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי החודש נצפה במוצרי הביניים התכווצות בעוד שבמוצרי ההשקעה והצריכה נצפה החודש התרחבות. הסיבות העיקריות להתייקרות הינם מחסור בחומרי גלם ועלית מחיר ע"י הספקים.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש התשיעי ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.8% ברכיב זה.  מנהלי הרכש מציינים כי צמצום בכוח האדם נצפה בכל הסקטורים. כמו כן מציינים כי קיימים סיבות רבות לירידה בכוח האדם ובניהם הירידה בכמות הביקושים, אי הודאות כלכלית,  רצון לחסוך בעליות ועוד.