יום שני 25 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו- TNS עלה בחודש מרץ 2018

עלייה במדד אמון הצרכנים בחודש מרץ 2018 עלייה במדד למצב השוטף ובמדד הציפיות כלכלני בנק הפועלים: מדד אמון הצרכנים עלה בחודש מרץ והגיע לרמת שיא מאז החלה המדידה ב - 2002 . רמת המדד מאותתת על המשך ההתרחבות של הצריכה הפרטית
29.03.18 / 10:33
מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו- TNS עלה בחודש מרץ 2018
29.03.18
מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו- TNS עלה בחודש מרץ 2018
מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו- TNS טלסקר עלה ב- 2.9 נקודות בחודש מרץ 2018 לרמה של 142.7 (אפריל 2002 = 100 ).
המדד למצב השוטף עלה ב- 5.3 נקודות ומדד הציפיות עלה ב- 1.3 נקודות.
 
כלכלני בנק הפועלים: מדד אמון הצרכנים שבר שיא חדש בחודש מרץ, זאת על אף ירידות השערים שנצפו בשוקי ההון. יש לציין שגם בארה"ב ובאירופה רמות מדדי אמון הצרכנים גבוהות מאוד. השיפור באמון הצרכנים החודש נרשם בכל מרכיבי המדד, וזה נובע להערכתנו מהשיפור בהכנסות משקי הבית ומירידה בשיעור האבטלה.
 
האינדיקאטורים האחרונים לצריכה הפרטית שפרסמה הלמ"ס מצביעים על המשך התרחבות אם כי בקצב איטי יותר. כך לדוגמא, המכירות ברשתות השיווק גדלו בחודשים דצמבר 2017 – פברואר 2018 בשיעור שנתי של 1.4% לעומת קצב של 4.6% בשלושת החודשים הקודמים. יתכן שהאטת הגידול המשתקפת באינדיקאטורים השוטפים נובעת בין השאר, מזינוק של 7% ביציאות ישראלים לחו"ל בחודשים אלו (הסטת רכישות לחו"ל) וגידול ברכישות המקוונות.
אנו מעריכים כי הרמה הגבוהה של מדד אמון הצרכנים תומכת בהמשך התרחבות מהירה של הצריכה הפרטית.