יום שלישי 07 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו- TNS ירד בחודש ינואר 2018

ירידה במדד אמון הצרכנים בחודש ינואר 2018,ירידה במדד למצב השוטף ועלייה במדד הציפיות, כלכלני בנק הפועלים: מדד אמון הצרכנים ירד בחודש ינואר, אך זאת מרמות השיא שאפיינו את החודשיים הקודמים.
05.02.18 / 09:44
מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו- TNS ירד בחודש ינואר 2018
05.02.18
מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו- TNS ירד בחודש ינואר 2018

רמת המדד עדיין גבוהה מאוד ביחס לעבר ומאותתת על המשך התרחבות מהירה של הצריכה הפרטית.

מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו- TNS טלסקר ירד ב- 1.0 נקודות בחודש ינואר 2018 לרמה של 138.0 (אפריל 2002 = 100 ). המדד למצב השוטף ירד ב- 3.3 נקודות ומדד הציפיות עלה ב- 0.5 נקודות.
 
כלכלני בנק הפועלים: מדד אמון הצרכנים ירד בחודש ינואר, אך זאת מרמות השיא שאפיינו את החודשיים הקודמים, כך שרמתו עדיין גבוהה יחסית לעבר. הרמה הגבוהה של המדד משקפת את עליות השערים בשווקים הפיננסיים (שנקטעו לקראת סוף חודש ינואר), את שיעור האבטלה הנמוך ואת עליות השכר במשק.
 
האינדיקאטורים האחרונים שפרסמה הלמ"ס מצביעים על המשך גידול של הרכישות בכרטיסי האשראי בשיעור שנתי של 7.8% בחודשים אוקטובר – דצמבר 2017 , ושל המכירות ברשתות השיווק, שגדלו בחודשים אלו בשיעור שנתי של 3.7% .
 
רמת המדד כאמור גבוהה מאוד ביחס לעבר ומאותתת על המשך התרחבות מהירה של הצריכה הפרטית.