יום חמישי 02 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מדד אוקטובר 2019 PMI INDEX OCTOBER

המשק היצרני ממשיך בהתרחבות
20.11.19 / 11:46
מדד אוקטובר 2019  PMI INDEX OCTOBER
20.11.19
מדד אוקטובר 2019 PMI INDEX OCTOBER
מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים עלה בחודש אוקטובר ב-1.5 נקודות לרמה של 51.8 נקודות. עליית המדד היא ברובה תרומה של עלייה חדה ברכיב התעסוקה, שעלה ב-13.7 נקודות ועבר להצביע על התרחבות. רכיב ההזמנות ליצוא עלה ב-6.6 נקודות, אך רמתו מצביעה על התכווצות בפעילות מזה שמונה חודשים. 
 
מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, מצביע מזה שישה חודשים על התכווצות בפעילות התעשייתית. המדד עלה מעט בחודש אוקטובר לרמה של 49.8 נקודות, רמה שקרובה לגבול המפריד בין התרחבות להתכווצות בפעילות. בארה"ב המדד עלה לרמה של 48.3 נקודות מ-47.8 נקודות בחודש קודם. בגוש האירו, המדד עלה לרמה של 48.3 נקודות מ-47.8 נקודות וממשיך להצביע מזה תשעה חודשים על התכווצות בפעילות. בסין המדד עלה לרמה של 51.7 נקודות, זה החודש השלישי ברציפות שהמדד מצביע על התרחבות בפעילות התעשייתית.
 
כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש עלה זה החודש השני ברציפות ומצביע על התרחבות בפעילות ענף התעשייה. יתכן שהפרסומים על התקדמות בשיחות הסחר בין ארה"ב לבין סין, מעודדים מעט את מנהלי הרכש בעולם, והשפעה דומה אנו רואים גם בישראל. הפעילות בענף ובעיקר הסחר העולמי עדיין יורדים בעולם, וזה מתבטא ברכיב ההזמנות ליצוא בישראל שנמצא ברמה נמוכה. האינדיקטורים הכלכליים לענף התעשייה בישראל היו חיוביים בחודש החולף, אם כי המגמות היו מאוד לא אחידות בתעשיות השונות. נתוני סחר חוץ הצביעו על עלייה ביצוא התעשייתי וכן ביבוא חומרי גלם ונכסי השקעה. הייצור התעשייתי רשם עלייה של 8.5% בחודשים יוני-אוגוסט 2019 במונחים שנתיים בהמשך לעלייה של 8.7% בשלושת החודשים הקודמים.
הצמיחה במשק ברבעון השלישי של השנה הסתכמה ב-4.1%, אם כי היא הייתה רובה ככולה תרומה של עלייה במלאים (נמדד כהשקעה). סך המקורות (התוצר והיבוא) שעמדו לרשות המשק ללא הגידול במלאי ירדו ברבעון זה בשיעור שנתי של 1.2%. עלייה במלאים יכולה להתפרש כחיובית אם היא נובעת מציפיות לעלייה בהזמנות, או כשלילית אם העלייה במלאים אינה רצונית. בשלב זה איננו יודעים לאיזה כיוון לשייך את זה.
 

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש משמעותית של 1.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש רוב הרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד גם הם ממשיכים בהתרחבות בעוד חלקם ממשיך להימצא בהתכווצות. החודש עבר רכיב התעסוקה להתרחבות בעוד רכיבי המלאי ממשיכים להימצא החודש בהתכווצות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש אוקטובר 2019  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

אוקטובר

מדד

חודש

ספטמבר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

51.8

50.3

1.5

התרחבות

2

קו מגמה

50.8

50.5

0.3

התרחבות

38

ביקושים מקומיים

58.0

59.4

1.4-

התרחבות

2

ביקושים לייצוא

45.0

38.4

6.6

התכווצות

8

תפוקות ייצור

58.4

58.6

0.2-

התרחבות

13

תעסוקה

54.0

40.3

13.7

התרחבות

1

מחירי חומרי גלם

39.6

39.4

0.2

התכווצות

4

מלאי מוצר מוגמר

48.2

39.8

8.4

התכווצות

3

מלאי חומרי גלם

44.0

45.4

1.4-

התכווצות

8

כמות הרכישות למלאי

46.5

46.7

0.2-

התכווצות

3

זמני אספקה יבוא

40.0

44.2

4.2-

התכווצות

4

זמני אספקה מקומי

46.5

47.6

1.1-

התכווצות

3

 

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

58.7

יוני

2018

יולי

2018

אוגוסט

2018

ספטמבר

2018

אוקטובר

2018

נובמבר

2018

דצמבר

2018

ינואר

2019

60.2

58.1

61.3

59.8

57.7

59.3

54.1

56.6

פברואר

2019

מרץ

2019

אפריל

2019

מאי ‏2019

יוני

2019

יולי

2019

אוגוסט

2019

ספטמבר

2019

54.2

55.3

52.8

52.1

51.7

51.2

49.1

47.8

אוקטובר

2019

נובמבר

2019

דצמבר

2019

ינואר

2020

פברואר

2020

מרץ

2020

אפריל

2020

מאי

‏2020

48.3

 

 

 

 

 

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתכווצות

פעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות קלה בעוצמה של ההתכווצות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 126 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 48.3% לעומת ערך של 47.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.5% לעומת החודש הקודם. החודש רוב הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתכווצות, כאשר רכיב הביקושים ליצוא הינו הרכיב החשוב היחיד שעבר החודש להתרחבות. החודש רק 5 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

ברכיב הביקושים ליצוא חל החודש שינוי כיוון ולאחר שלושה חודשים ברציפות במגמת התכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ועבר להתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 50.4% לעומת ערך של 41.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה דרסטית של 9.4% לעומת החודש הקודם. החודש רק 5 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.1% לעומת ערך של 47.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 1.8% לעומת החודש הקודם.  החודש רק 5 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת של עוצמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.2% לעומת ערך של 47.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.1% לעומת החודש הקודם. החודש רק 6 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התמתנות קלה בעוצמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.7% לעומת ערך של 46.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.4% לעומת החודש הקודם. החודש רק 5 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף  נצפתה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.5% לעומת ערך של 49.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 4.2% לעומת החודש הקודם. משמעות המצאות רכיב זה בהתכווצות היא כי נמשכת ההוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את ירידת המחירים של אלומיניום ומוצרי פלדה, ניילון והובלה. מנגד מציינים את העליה במחירי התירס והניקל. בנוסף מציינים מנהלי הרכש את המחסור המתמשך ברכיבים אלקטרוניים ובהליום.

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

56.7

56.9

55.3

57.3

57.0

57.5

55.4

52.5

51.6

53.3

53.5

52.5

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2018

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

54.4

54.4

54.0

52.8

53.8

51.1

53.1

54.2

2019

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.8

52.0

55.1

53.1

49.4

48.0

48.0

47.4

48.3

49.6

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך במגמת התכווצות

הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 49.6% לעומת ערך של 48.3% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 1.3% לעומת החודש הקודם. זה הנתון הגבוה ביותר שנמדד בחצי השנה האחרונה. החודש רוב הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתכווצות, כאשר רכיב הביקושים ליצוא הינו הרכיב החשוב היחיד שעבר החודש מהתכווצות להתרחבות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך החודש להימצא בהתרחבות.  

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 49.7%, עליה קלה של 1.8% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות ברכיב זה נצפתה החודש בסקטור מוצרי ההשקעה והיא מיוחסת בעיקר לירידה בביקושים המקומיים.  

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.7% לעומת ערך של 46.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.3% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות נצפתה במוצרי ההשקעה ובמוצרי הביניים וכי אי ודאות פוליטית וכלכלית הם הסיבות העיקריות להתכווצות ברכיב זה.

ברכיב הביקושים ליצוא חל החודש שינוי כיוון ולאחר שישה חודשים ברציפות במגמת התכווצות שב רכיב זה ועבר להתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 51.6% לעומת ערך של 49.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 2.5% לעומת החודש הקודם. במוצרי ההשקעה נצפתה עדיין ברכיב זה התכווצות גם החודש בעוד ביתר הסקטורים נצפה התרחבות. מנהלי הרכש מציינים כי עיקר ההתרחבות הגיעה ממדינות האיחוד האירופי כהכנה לתהליך הברקזיט.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש הארבעים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי המשך ההתייקרות נצפתה החודש רק במוצרי ההשקעה וכי הסיבות העיקריות להמשך ההתייקרות של חומרי הגלם הם שע"ח ועליה בעלויות ההובלה והאנרגיה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.1% ברכיב זה. מנהלי הרכש מציינים כי צמצום בכוח האדם נצפה בכל הסקטורים. כמו כן מציינים כי הסיבות העיקריות לירידה בכוח האדם הינם הירידה בכמות הביקושים המקומיים וכן רצון לחסוך בעליות של הפירמות השונות.