יום שני 25 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

לקראת הפחתת מסים בישראל והעלאת מכסים בארה"ב

תגובת השווקים משקפת גם נתונים מעט פחות טובים מאלו שהורגלנו אליהם בשנה בעברה, כמו גם את סביבת הריבית הגבוהה יותר
10.04.18 / 11:06
לקראת הפחתת מסים בישראל והעלאת מכסים בארה"ב
10.04.18
לקראת הפחתת מסים בישראל והעלאת מכסים בארה"ב
המשקיעים חוששים מהתפתחות מלחמת סחר ומוכרים נכסי סיכון. לסין ולארה"ב יש הרבה מה להפסיד, אבל לפני כן צפוי משא - ומתן אינטנסיבי בין הצדדים
תגובת השווקים משקפת גם נתונים מעט פחות טובים מאלו שהורגלנו אליהם בשנה בעברה, כמו גם את סביבת הריבית הגבוהה יותר
העקום האמריקני השטוח מהו וה איתות של השוק לכך שהפעילות הכלכלית צפויה להתמתן בשלב כלשהו, ושהעלאות הריבית של הפד יעצרו בשנת 2019
אנו מעריכים כי הרמה הגבוהה של מדד אמון הצרכנים בישראל תומכת בהמשך התרחבות מהירה של הצריכה הפרטית
פערי הריביות של השקל מול הדולר מתחילים להשפיע על שער החליפין. השקל פוחת מאמצע חודש מארס בשיעור של 2.7% מול סל המטבעות
אנו סבורים שלאור זאת שאנו רק בתחילת השנה, והשגת יעד הגירעון אינה "מונחת בכיס", הפחתות המסים, אם יהיו, לא יהיו גדולות
בהנחה שהפד יעלה את הריבית עוד פעמיים עד סוף השנה, יווצרו פערי ריבית של יותר מ - 2%  בין השקל לדולר. אנו מעריכים כי העלאת ריבית בנק ישראל תעמוד על הפרק במהלך הרבעון הראשון של 2019
 
כלכלה גלובלית
המשקיעים חוששים מהתפתחות מלחמת סחר ומוכרים נכסי סיכון.
לסין ולארה"ב יש הרבה מה להפסיד מהתפתחות של מלחמה כזו, זה עדיין לא אומר שזה לא יקרה, אבל לפני כן צפוי משא - ומתן אינטנסיבי בין הצדדים, בניסיון ליישר את ההדורים.
הצעדים שננקטו בפועל עד כה משני הצדדים אינם "דרמטיים" במונחים של השפעה על הכלכלה הגלובלית. תגובת השווקים משקפת גם נתונים מעט פחות טובים מאלו שהורגלנו אליהם בשנה בעברה, מדד ההפתעות של סיטי בנק מראה למשל עלייה ניכרת בנתונים שהפתיעו לשלילה במדינות המפותחות.
 
בנוסף סביבת הריבית היא כבר לא נמוכה כמו בעבר, וכשהסיכונים גדלים המשקיעים כבר לא רואים לנגד עיניהם ריבית אפס. כל אלו גורמים לתגובות חריפות של השווקים לכל התפתחות שלילית או חיובית.
 
ישראל
מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים שבר שיא חדש בחודש מארס, זאת על אף ירידות השערים שנצפו בשוקי ההון. האינדיקאטורים האחרונים לצריכה הפרטית שפרסמה הלמ"ס מצביעים על המשך
ההתרחבות אם כי בקצב איטי יותר. כך לדוגמא, המכירות ברשתות השיווק גדלו בחודשים דצמבר 2017 – פברואר 2018 בשיעור שנתי של 1.4% לעומת קצב של 4.6%  בשלושת החודשים הקודמים. יתכן שהאטת
הגידול המשתקפת באינדיקאטורים השוטפים נובעת בין השאר, מזינוק של 72 ביציאות ישראלים לחו"ל בחודשים אלו (הסטת רכישות לחו"ל) וגידול ברכישות המקוונות. אנו מעריכים כי הרמה הגבוהה של מדד אמון
הצרכנים תומכת בהמשך התרחבות מהירה של הצריכה הפרטית.
 
עלייה גבוהה במספר המועסקים – בשנה האחרונה (נתוני פברואר) עלה מספר המועסקים במשק בשיעור של 2.9%  . שיעור האבטלה על במעט בחודש פברואר לרמה של 3.8%  , זאת בשל עלייה בשיעור ההשתתפות בחודש זה.
 
שער החליפין - פערי הריביות של השקל מול הדולר מתחילים להשפיע על שער החליפין. השקל פוחת מאמצע חודש מארס בשיעור של 2.7% מול סל המטבעות. לא היו בחודש החולף עסקאות חריגות וגם לא התפרסמו נתונים מפתיעים. השחקנים המוסדיים הגדילו את החשיפה שלהם למט"ח מתחילת השנה, ככל הנראה על רקע התייקרות בעלויות הגידור, הן כתוצאה מעליית ריבית הפד והן כתוצאה מעלייה במרווח הלייבור. בהיבט זה ירידות השערים בשוקי המניות בעולם פועלות אף הן להחלשת השקל. נתוני המשק ממשיכים להיות טובים והם תומכים בשקל חזק, אבל פערי הריביות הפכו למשמעותיים והם מסייעים עתה לבנק ישראל לבלום את הייסוף.
 
לקראת הפחתת מיסים? הכנסות המדינה ממסים המשיכו לגדול בחודשים ינואר -פברואר בקצב של כ - 5% מול החודשים המקבילים אשתקד. שר האוצר הכריז כי אם מגמה זו תימשך, יופחתו המסים. נתוני
הגבייה לחודש מארס טרם פורסמו, ואם ימצא שגם בהם חלה עלייה, יגדלו מאוד הסיכויים שהאוצר יפחית מסים. לא ניתן לדעת בשלב זה אם המסים שיופחתו יהיו ישירים או עקיפים. בכל מקרה אנו סבורים שלאור
זאת שאנו רק בתחילת השנה, והשגת יעד הגירעון אינה "מונחת בכיס", הפחתות המסים לא יהיו גדולות.
אינפלציה - הפיחות בשער השקל יעלה מעט את האינפלציה. אנו לקראת תקופה של עליות מדדים גבוהות בהשפעה של העונתיות – המדד צפוי לעלות בחצי השנה הקרובה בכ - 1%  . מעבר להשפעות העונתיות
האינפלציה צפויה להיות מושפעת מהפיחות שחל בשער השקל (אם יישאר),  שתורם לאינפלציה כ - 0.3%  בטווח של חצי שנה.
מנגד, הסבירות להפחתת מסים כאמור עלתה, ואין להוציא מכלל אפשרות שאלו יהיו מסים עקיפים, שהם בעלי השפעה על האינפלציה. סעיף הדיור במדד מהווה מבחינתנו מקור לאי - ודאות בהסתכלות קדימה. מחד, גיסא, יש ירידה ברכישת דירות, ופחות דירות נרכשות להשקעה, וזה תומך בעליית מחירי השכירות. מנגד, לא ניתן להתעלם ממגמת הירידה במחירי הדירות בחודשים האחרונים, ולאורך זמן קשה להניח שמחירי השכירות יתנתקו ממחירי הדירות. נוכח שיקולים אלו אנו מותירים את תחזית האינפלציה . לשנה הקרובה ברמה של 0.8%. 
 
ריבית בנק ישראל – אנו מעריכים כי האינפלציה תעלה בהדרגה ולקראת סוף השנה היא תתקרב לגבול התחתון של היעד. הציפיות לאינפלציה צפויות להתכנס ליעד עוד קודם לכן. בהנחה שהפד יעלה את הריבית עוד פעמיים עד סוף השנה, יווצרו פערי ריבית של יותר מ - 2%  בין השקל לדולר. בתחילת שנת 2019 , גם ה - ECB יחל לשקול עליית ריבית ראשונה. אנו מעריכים כי העלאת ריבית בנק ישראל תעמוד על הפרק גם
. כן במהלך הרבעון הראשון של 2019