יום רביעי 24 אפריל 2019
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

כלכלית בראשון - האם הירידות בשווקים קידמו את שיחות הסחר בין ארה“ב לבין סין?

אנו מעריכים כי הריבית תעלה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019, וקצב עלייתה יהיה דומה לזה של הריבית בארה"ב. אנו צופים ריבית בשיעור של 0.75% בסוף שנת 2019
07.11.18 / 10:21
כלכלית בראשון - האם הירידות בשווקים קידמו את שיחות הסחר בין ארה“ב לבין סין?
07.11.18
כלכלית בראשון - האם הירידות בשווקים קידמו את שיחות הסחר בין ארה“ב לבין סין?

בנק הפועלים: יחידת המחקר - האגף לייעוץ השקעות ומוצרים פיננסיים

האינדיקטורים הכלכליים שפורסמו בשבוע החולף היו חיוביים, אולם עדיין נראה שהצמיחה בשני הרבעונים האחרונים היא מעט איטית יותר מזו של שנת 2017

גם אם חלה האטה קלה, הצמיחה עדיין סביב רמה של 3%, וזה מספיק על מנת לשמור על שיעור אבטלה נמוך

היציבות הגדולה בנתוני סקר כוח אדם מאותתת שאנו נמצאים בקרבת 'תעסוקה מלאה', כלומר האבטלה מתקשה לרדת  מרמה של 4%, והביקוש הנוסף לעובדים מביא ללחצים לעליית שכר

אנו צופים אינפלציה ברמה גבוהה מזו הנגזרת משוק ההון לשנה הראשונה – 1.3%

שניים מהגורמים שהביאו להחלטה לא לשנות את הריבית בחודש אוקטובר השתנו: מדד המחירים לחודש ספטמבר התפרסם והיה על הצד הגבוה של התחזיות,  ונרשם פיחות בשער החליפין של השקל מול סל המטבעות

 

כלכלה גלובלית

התקדמות אפשרית בשיחות הסחר בין ארה"ב לבין סין, ונתונים כלכליים טובים בארה"ב החזירו את עליות השערים לשוקי ההון בשבוע החולף. הנשיא טראמפ צייץ בטוויטר על קיום "שיחה ארוכה וטובה מאד" עם נשיא סין, וזאת עוררה ציפיות חיוביות לקראת פגישה אפשרית בין המנהיגים במסגרת כינוס מדינות ה- G20 ב- 26 בנובמבר בארגנטינה. תשומת לב רבה מוקדשת בארה"ב ובשאר העולם לבחירות האמצע שיתקיימו ביום שלישי הקרוב. האם ארה"ב הולכת לקראת רוב דמוקרטי בבית הנבחרים? ההערכות הן שאם המפלגה הדמוקרטית תזכה במרבית המושבים בבית הנבחרים, כפי שמסתמן עתה, ייתכן והדבר יביא לשיתוק מסוים של תהליך העברת חוקים חדשים ורפורמות חדשות.

ארה"ב –  נתונים טובים העלו את התשואות. מדד אמון הצרכנים של הקונפרנס בורד עלה בחודש אוקטובר לרמה של 137.9 נקודות – הרמה הגבוהה ביותר מזה 18 שנים. נתונים חיוביים גם משוק העבודה - גידול של 250 אלף משרות בחודש אוקטובר, נתון גבוה מהערכות המוקדמות שצפו גידול של 190 אלף משרות חדשות. כמו כן, נרשמה עלייה של 3.1% בשכר לשעת עבודה במונחים שנתיים – העלייה הגבוהה ביותר מאז אפריל 2009. מדד המחירים לצרכן, מדד הליבה (Core PCE) עלה בחודש ספטמבר בשיעור שנתי של 2.0% בדומה לחודש שעבר ונמצא בגבול יעד האינפלציה של הפד. בצד הפחות חיובי, מדד מנהלי הרכש (ISM)  לחודש אוקטובר ירד לרמה של 57.7 נקודות מרמה של 59.8 נקודות. יש לציין שחולשה בסקטור התעשייה אינה ייחודית לארה"ב בתקופה זו, וכנראה היא קשורה לאיומים על הסחר העולמי. מרבית הערכות הן שצמיחת המשק האמריקני ברבעון הנוכחי תהיה מתחת ל- 3.0% במונחים שנתיים, לעומת 3.5% ברבעון השלישי. הנתונים הכלכליים החיוביים תומכים בהערכה שהפד יעלה את הריבית לרמה של 2.50% בישיבה באמצע חודש דצמבר. על הרקע הזה, בלטה השבוע העלייה בתשואות לפדיון על אג"ח ממשלת ארה"ב. התשואה על אג"ח ל- 30 שנה הגיעה ל- 3.45%, שהיא הרמה הגבוהה מאז מרץ 2014. במקביל, התשואה על אג"ח ל- 10 שנים עלתה ל- 3.21%, הרמה הגבוהה ביותר ב- 3 השבועות האחרונים.

 

גוש האירו - נתוני צמיחת התמ"ג ברבעון השלישי מצביעים על חולשה מסוימת. התוצר עלה ברבעון השלישי בשיעור שנתי מאכזב של 0.6% לעומת הרבעון הקודם, וזאת בעיקר בהשפעת קיפאון ברמת הפעילות באיטליה. כלכלת איטליה צמחה בשיעור אפסי ברבעון השלישי של השנה. שיעור האבטלה נותר יציב בחודש ספטמבר ברמה של 8.1%. שיעור האינפלציה בגוש האירו עלה מעט לרמה שנתית של 1.1% בחודש אוקטובר (מדד ליבה), לעומת 0.9% בחודש הקודם. השיפור בשוק העבודה ועליות השכר אינן באות לידי ביטוי בשלב זה בנתוני האינפלציה.

 

ברזיל: לאחר בחירתו של בולסונרו כנשיא של ברזיל, ניכרת אופטימיות מסוימת בהערכות הכלכלות והפיננסיות שם בעיקר על רקע גישתו בעד כלכלת שוק וצמיחת המגזר העסקי. עם זאת, המבחן העיקרי יהיה האם הנשיא החדש יצליח לרסן את הגירעונות התקציביים והאם יצליח להעביר רפורמה בביטוח הלאומי הגירעוני.

ישראל

האינדיקטורים הכלכליים שפורסמו בשבוע החולף היו חיוביים, אולם עדיין נראה שהצמיחה בשני הרבעונים האחרונים היא מעט איטית יותר מזו של שנת 2017. עיקר ההאטה מתבטאת ביצוא התעשייתי שירד ברבעון השלישי בשיעור דולרי של 3.0% לעומת הרבעון הקודם. חלק מהאינדיקטורים לצריכה הפרטית מצביעים אף הם על האטה מסוימת, ואנו נוטים לשייך אותה לירידה ברכישת דירות חדשות, שמשפיעה על רכישות של מוצרי בני-קיימא, ואולי גם לשינויים בהרגלי הצריכה (מעבר לרכישות מקוונות). הנתונים לחודש אוגוסט היו כאמור טובים יותר, מדד הייצור התעשייתי עלה ב- 6.1% לעומת חודש קודם, ועלייה של 2.4% נרשמה בפדיון ענפי הכלכלה. אנו מעריכים, כי גם אם חלה האטה קלה, הצמיחה עדיין סביב רמה של 3%, וזה מספיק על מנת לשמור על שיעור אבטלה נמוך.

 

שיעור האבטלה יציב מזה כשישה חודשים ברמה של 4%. יציבות נרשמה גם בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה, ומספר המועסקים גדל בתקופה זו בשיעור שנתי של 2.4%, שדומה לקצב גידול האוכלוסייה בגיל העבודה. להערכתנו היציבות הגדולה בנתוני סקר כוח אדם מאותתת שאנו נמצאים בקרבת 'תעסוקה מלאה', כלומר האבטלה מתקשה לרדת  מרמה של 4%, והביקוש הנוסף לעובדים מביא ללחצים לעליית שכר. השכר עלה בשנה האחרונה בקצב שנתי של כ- 4%, שיעור שהוא גבוה מעליית התוצר לעובד במשק.

 

מדוע הציפיות לאינפלציה לא עולות? הציפיות לאינפלציה משוק ההון ל- 12 חודשים קדימה נמוכות מעט מ -1%, ובמסחר בין הבנקים הן עומדות על כ- 1%. נראה שהשווקים לא משוכנעים שעליות השכר במשק והפיחות בשער השקל אמורים להיות מתורגמים לאינפלציה גבוהה יותר בשנה הקרובה. יתכן שהציפיות הנמוכות הושפעו מירידת מחירי הנפט לרמה של 73 דולר לחבית, ופרסומים לגבי פתיחת שוק מוצרי החלב ליבוא. אם בוחנים את הציפיות לטווחים הארוכים יותר, ניתן לראות שהן עולות באופן חד יחסית לרמה של 1.6% לשנה השנייה. אנו צופים אינפלציה ברמה גבוהה מזו הנגזרת משוק ההון לשנה הראשונה – 1.3%. הירידה במחירי הנפט היא אמנם משמעותית ועשויה לגרוע מהאינפלציה כ- 0.1%, אך מולה צפויים התייקרויות של ארנונה ומים לדוגמה, כבר בראשית השנה הבאה, שהן יותר ממקזזות השפעה זו.

 

שניים מהגורמים שהביאו להחלטה לא לשנות את הריבית בחודש אוקטובר השתנו: מדד המחירים לחודש ספטמבר התפרסם והיה על הצד הגבוה של התחזיות,  ונרשם פיחות בשער החליפין של השקל מול סל המטבעות. התפתחויות אלו מחזקות את עמדתם של שני חברי המועצה המוניטרית, שתומכים זה מכבר בהעלאת הריבית. מנגד, קשה לומר שהאינפלציה 'התבססה' ביעד, כשהציפיות לאינפלציה הגלומות בשוק עדיין נעות סביב 1.0% לשנה הקרובה. החלטת הריבית לקראת סוף החודש תתקבל, ככל הנראה, טרם כניסת הנגיד החדש לתפקידו. אנו מעריכים כי הריבית תעלה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019, וקצב עלייתה יהיה דומה לזה של הריבית בארה"ב. אנו צופים ריבית בשיעור של 0.75% בסוף שנת 2019.