יום שבת 20 יולי 2019
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

חלוקה של יתרת מכסות יבוא לשנת 2018

מינהל היבוא וועדת המכסות מודיעים על חלוקה של יתרת מכסות ליבוא מוצרי מזון במכס מופחת או בפטור ממכס, שלא נוצלו בשנת 2018.
12.06.18 / 09:38
חלוקה של יתרת מכסות יבוא לשנת 2018
12.06.18
חלוקה של יתרת מכסות יבוא לשנת 2018

מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה

בתאריך 19.6.2018 תפורסם כמות היתרות העומדת לחלוקה ותיפתח האפשרות להגשת בקשות דרך הטופס המקוון.

יבואנים נדרשים להיערך בהתאם.

היתרות יחולקו בהתאם להוראת מנכ"ל משרד הכלכלה 2.7

מי רשאי להגיש בקשה?

  • יבואנים אשר ניצלו את המכסות שקיבלו בהתאם לרף הקבוע  בסעיף 9.6 ו - 9.7 להוראת מנכ"ל משרד הכלכלה 2.7.
  • יבואנים שקיבלו רישיון ליבוא במכסה שהוארך תוקפו וניצלו לפחות מחצית מכסתם בשנת 2018 בהתאם לסעיף 9.8.2 להוראת מנכ"ל משרד הכלכלה 2.7.

לידיעתכם, הגשת הבקשות במערכת המקוונת תתאפשר עד תאריך  26.6.2018. את הבקשות בצירוף כלל המסמכים המבוקשים יש למלא בטופס מקוון בלבד.
בקשות שיוגשו בדרך אחרת, לא תתקבלנה.