יום שישי 10 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

חדשות בקוגנרציה

לאחרונה התפרסמו הזוכים במסגרת אסדרה חדשה של רשות החשמל למתקני קוגנרציה קטנים – טכנולוגיה העושה שימוש בגז טבעי באופן יעיל ביותר, הן לצרכי קיטור, חימום או קירור והן לצרכי ייצור חשמל.
14.01.20 / 11:01
חדשות בקוגנרציה
14.01.20
חדשות בקוגנרציה

 

 

מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה

 

להטמעת הטכנולוגיה יש יתרונות רבים לתעשייה, ביניהם התייעלות בהוצאות האנרגיה וכן האצת פריסת תשתית הגז הטבעי ברחבי הארץ.

בזכות המעורבות של משרד הכלכלה והתעשייה, רשות הגז וגורמים נוספים האסדרה שגובשה לבסוף היטיבה יותר עם מתקנים קטנים וכך הפכה רלוונטית לעשרות מפעלים ברחבי הארץ.

90 מפעלי תעשייה זכו בכ-60% מכמות המגוואט שנקבעה לתמרוץ, והעומדים בתנאים יהיו זכאים לפרמיה משמעותית, 750 אלף ₪ בשנה בממוצע, למשך 10 שנים – מפעלים כמו פניציה, עלבד, שניב, חיפה כימיקלים, כתר פלסטיק, ספאנטק, נגב מינרלים, דור כימיקלים, עוף עוז, גלעם, פלציב, ישקר ועוד. 

השלב הבא של משימתנו הוא ללוות את המפעלים ולוודא את העמידה בתנאים לטובת מימוש הפרמיות. נמשיך לעמוד בקשר עם משרד האנרגיה ושותפים נוספים על מנת להביא לסביבה רגולטורית מיטבית עבור תעשייה יעילה ומשגשגת.