יום שלישי 07 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אוגוסט 2019

חודש אוגוסט 2019 - על פי נתונים מקוריים (עובדים ישראלים)
05.11.19 / 10:53
השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אוגוסט 2019
05.11.19
השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אוגוסט 2019

מתוך אתר הלמ"ס 

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 10,808 ש"ח, עלייה של 2.5% לעומת אוגוסט 2018.

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים היה 10,183 ש"ח, עלייה של 1.9% לעומת אוגוסט 2018.

מספר משרות השכיר היה 3.698 מיליון, עלייה של 1.0% לעומת אוגוסט 2018.