יום ראשון 31 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

הקלות בתוכניות כסף חכם ושער לשיווק בינלאומי - בעקבות נגיף הקורונה

מינהל סחר חוץ מפרסם נוהל להקלות בתוכניות כסף חכם ושער לשיווק בינלאומי (של"ב), בעקבות משבר נגיף הקורונה.
13.05.20 / 08:56
הקלות בתוכניות כסף חכם ושער לשיווק בינלאומי - בעקבות נגיף הקורונה
13.05.20
הקלות בתוכניות כסף חכם ושער לשיווק בינלאומי - בעקבות נגיף הקורונה

מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה

 

נגיף הקורונה גרם למשבר עולמי בכל החזיתות. צפוי כי לרוב העסקים בארץ ובעולם לא יהיה קל להתאושש מהמשבר הנוכחי.

לאור הנחיות הממשלה, כפי שאלו באות לידי ביטוי בתקנות שעת חירום שהותקנו, ישנם עסקים שסגורים כעת, חלק עובדים במתכונת חלקית או מתכונת חירום, וישנם עסקים אשר נאלצו לפטר עובדים או להוציאם לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ונראה כי ייקח לעסקים זמן לא מבוטל להתאושש מהמשבר.

על מנת להקל על עסקים ביישום תכניות הסיוע של מינהל סחר חוץ בתקופה זו, מפרסם המינהל נוהל הקובע הקלות לתכניות כסף חכם (הוראת מנכ"ל 5.10) ושער לשיווק בין לאומי (הוראת מנכ"ל 5.12), בהקצאות השונות.

הנוהל מביא בחשבון את הקשיים ביישום התוכנית השיווקית שאושרה לעסקים במסגרת התוכניות, בין היתר בשל קשיים באפשרויות הקיימות לטוס פיזית לפגישות במדינות היעד וכך גם האפשרות לקיים תערוכות מקצועיות.

לצפייה בנוהל ההקלות