יום שני 01 יוני 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

הפעלת מערכת התקשורת והמידע של הממונה על התקינה

בתאריך 30.04.2019, החל משעה 17:00 תחל לפעול מערכת התקשורת והמידע של הממונה על התקינה. המערכת תחליף את המערכת הזמנית שהופעלה על ידי מכון התקנים.
30.04.19 / 10:27
הפעלת מערכת התקשורת והמידע של הממונה על התקינה
30.04.19
הפעלת מערכת התקשורת והמידע של הממונה על התקינה

מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה

מערכת התקשורת והמידע (מערכת מת"מ), כפי שהוגדרה בפקודת היבוא והיצוא, נועדה לאפשר פתיחה לתחרות של תחום בדיקות הטובין המיובאים שחל עליהם תקן רשמי, וכן לאגור מידע ונתונים אודות בדיקות הטובין.

המערכת יוצרת ממשקים בין מעבדות בדיקה, הממונה על התקינה והמכס ועם מערכות לוויין שפותחו במקביל כמו: מרשם יבואנים, פורטל יבואנים ופורטל מעבדות.

המערכת איננה כוללת ולא נועדה לייצר ממשקים בין יבואנים למעבדות בדיקה, לרבות הליך הגשת בקשת היבואנים לשחרור הטובין כל מעבדת בדיקה נדרשה לייצר ממשק עם לקוחותיה.

חשוב לשים לב למספר שינויים שיחולו עם הפעלת מערכת מת"מ שנוגעים ליבואנים, לסוכני מכס ולמעבדות.

אופן הגשת הבקשה ישירות למעבדה

המערכת לא מחייבת את המעבדות לעבוד עם תשתית של מערכת מסלול. כל מעבדה יכולה לייצר את הממשק עם הלקוחות והיבואנים כרצונה.

באחריות כל מעבדה להציג את המידע על תהליך הטיפול בבקשה באמצעים העומדים לרשותה.

קישורים לטפסי הבקשה של המעבדות:

טופס בקשה מערכת מיטב מכון התקנים

טופס בקשה מערכת חרמון

טופס בקשה מערכת ITL

אופן שיגור אישור שחרור מותנה למכס

מעבדה משגרת אישור שחרור מותנה למכס באמצעות מערכת מת"מ.

  • מכתב אישור השחרור המותנה מופק על ידי המעבדה.
  • השחרור יוצג בפורטל היבואנים ובמערכת מסלול.
  • הממונה על התקינה מבצע בקרה מדגמית על האישורים, יתכן כי יהיה עיכוב בהעברת האישור למכס, אם האישור נדגם לבקרה.

אישור עמידה בדרישות הממונה

אישור עמידה בדרישות הממונה מופק ונשלח ליבואן ממערכת מת"מ, בעקבות המלצת מעבדה.

  • קיימים מקרים - כגון תל"ח (תקן לא חל) הצהרות, תו תקן ועוד - בהם אישור עמידה בדרישות מהווה גם אישור שחרור מהמכס. במקרים אלו שליחת האישור למכס יהיה באמצעות מערכת מת"מ, והגורם המאשר יהיה משרד הכלכלה והתעשייה.
  • הממונה על התקינה מבצע בקרה מדגמית על המלצות המעבדה, יתכן כי יהיה עיכוב  בהפקת מכתב אישור עמידה בדרישות , אם המלצת המעבדה נדגמה לבקרה.

פורטל יבואנים

הפורטל נועד לאפשר ליבואנים לבצע שינויים בנתוני המרשם לרבות עדכונים במיופי הכוח ליבואן.

הפורטל מאפשר ליבואן לצפות בפעילות של המעבדות מול מערכת מת"מ בנוגע לטיפול בבקשות, כגון, צפייה באישורי שחרור מותנה, ואישורי העמידה בדרישות הממונה.

ההזדהות בכניסה לפורטל של היבואן או איש הקשר של היבואן מתבצעת באמצעות זיהוי דיגיטלי ולא נדרש כרטיס חכם.

כניסה לפורטל היבואנים

פורטל מעבדות

הפורטל יאפשר למעבדות בדיקה לצפות בכל הפעילות של המעבדה מול מערכת מת"מ. כמו כן, הפורטל יאפשר:

  • ביצוע שאילתות במערכת מת"מ בכל הנוגע לסטטוס יבואן, סטטוס מיופה כוח, תקנים מוכרים למעבדה.
  • צפייה בסטטוס ממשקים.
  • צפייה בפעילות בבקשות, אישורי שחרור ואישור עמידה בדרישות הממונה.
  • התממשקות זמנית לצורך הגשת אישורי שחרור מותנה והגשת המלצה לעמידה בדרישות הממונה על התקינה, למעבדות שטרם הקימו מערכת המתממשקת עם מערכת מת"מ.

כניסה לפורטל המעבדות (נועד למעבדות בדיקה בלבד. הכניסה באמצעות זיהוי דיגיטלי)

הגשת הצהרות למכס

החל מיום הפעלת המערכת יחול שינוי בקוד הגורם המאשר במקרים הבאים:

בקשות שנשלחו למכון התקנים עד ליום 30.4.2019, עד השעה 17:00 והתקבל לעניינן אישור שחרור, בהגשת הצהרה למכס יש להזין כגורם מאשר מכון התקנים קוד 4.

בקשות שישלחו למכון התקנים מיום 1.5.2019 ויתקבל לעניינן אישור שחרור, בהגשת הצהרה למכס יש להזין כגורם מאשר מעבדת בדיקה קוד 24 .

באישורי שחרור, בהגשת הצהרה למכס יש להזין כגורם מאשר משרד הכלכלה קוד 3.

לתשומת לבכם, הקלדת קוד שגוי בהצהרה למכס תגרום לכך שהצהרת היבואן תדחה.

מוקדי תמיכה

לקראת העלאת המערכת, יופעלו מוקדי שירות ותמיכה. המוקדים יחלו לפעול החל מיום רביעי  1.5.2019.

לצפייה ברשימת מוקדי התמיכה