יום חמישי 20 פברואר 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

הסתייגות ביישום חוק נתוני האשראי

לאחר קריאה שניה ושלישית אישרה ועדת הכלכלה השבוע את התחרות לאשראי, בשלב זה בעיקר לעסקים קטנים, מטרת החוק להוזיל את עלות האשראי, ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה היו שותפים בדיונים רבים לאורך כל הדרך ומברכים על ההחלטה להמשך לחץ כאן
17.03.16 / 08:32
הסתייגות ביישום חוק נתוני האשראי
17.03.16
הסתייגות ביישום חוק נתוני האשראי

לאחר קריאה שניה ושלישית אישרה ועדת הכלכלה השבוע את התחרות לאשראי, בשלב זה בעיקר לעסקים קטנים, מטרת החוק להוזיל את עלות האשראי, ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה היו שותפים בדיונים רבים לאורך כל הדרך ומברכים על ההחלטה, יחד עם זאת מוסר יו"ר ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה משה יחזקאל על התנגדות הארגון שבנק ישראל יקים וגם ינהל את מאגר הנתונים ויעבירם ללשכות אשראי להפיק דוחות דירוג, הארגון פעל רבות לעצור מהלך זה ללא הצלחה, לדעת הארגון בנק ישראל לא יצליח לשמור על פרטיות הציבור כפי שקרה בעבר, יש לאפשר לכוחות השוק באמצעים הקיימים היום לבצע דירוגים ללא מעורבות בנק ישראל, החוק אושר למרות כל הלחץ שהפעיל ארגון מנהלי הרכש , יחד עם זאת לאור החששות שהועלו הוחלט בוועדת הכלכלה כי בנק ישראל ידווח על יישום החוק ופעילות המאגר כולל השינויים בריבית על משקי הבית, דיווח ראשון יימסר בתום שנה מכניסת החוק ובכל שנה במשך 5 שנים.

לאחר אישור החוק ח"כ יעקוב פרי פנה בהסתייגות שתובא לתיקון במליאת הכנסת לקבלת הסכמה מפורשת מכל אזרח ואזרח להעברת מידע אודותיו.

קביעת פרופיל דירוג יתבצע בהעברת מידע לבנק ישראל ע"י גופים כגון בתי משפט, עיריות, בנק הדואר חברת חשמל ועוד.