יום שלישי 25 פברואר 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

הסימביוזה התעשייתית – תוצאות ראשוניות

הפיילוט הלאומי לסימביוזה תעשייתית ממשיך לפעול ולהפוך זבל לזהב. במסגרת הפיילוט נחתמו כמעט 30 עסקאות, שהובילו לתועלות כלכליות ישירות עבור העסקים בהיקף של מעל 10,000,000 ₪!
31.12.19 / 09:38
הסימביוזה התעשייתית – תוצאות ראשוניות
31.12.19
הסימביוזה התעשייתית – תוצאות ראשוניות

מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה

הפיילוט הלאומי לסימביוזה תעשייתית פועל מאז חודש מרץ. במסגרת הפיילוט ארבעה זכיינים פועלים באזורים שונים בארץ על מנת לשדך בין יצרני פסולות לבין גופים שיכולים להשתמש בפסולת כמשאב. 

במהלך תשעת חודשי הפיילוט עד כה, נחתמו כמעט 30 עסקאות בין יצרני פסולת לבין צרכנים. עסקאות אלו מובילות למניעת הטמנה של פסולת בהיקף 20,000 טון ולתועלות כלכליות ישירות עבור העסקים בהיקף של מעל 10,000,000 ₪.

בנוסף לעסקאות שנחתמו בפועל, קיימות מעל 250 עסקאות פוטנציאליות בשלבים שונים של הבשלה. עסקאות אלו עשויות למנוע הטמנה של מעל 1,200,000 טון פסולת, ולהביא לתועלות כלכליות ישירות של כ-60,000,000 ש"ח. עד כה גויסו במהלך הפיילוט מעל 350 עסקים ומופו מעל 1,700 זרמי פסולות.

הפיילוט צפוי להסתיים בסוף חודש מרץ 2020. בתום תקופת הפיילוט, ובכפוף לקיום תקציב, יעבור הפרויקט לשלב ההפעלה הרחבה, בה זכיין אחד או יותר ימשיכו את הפעילות בהיקף מלא בכל הארץ.