יום שלישי 25 פברואר 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

היכן תתנהל תביעתו של יבואן דגים כנגד המוביל הימי?

לאחרונה פורסמה החלטה על ידי בית משפט השלום בחיפה, הדנה בשאלת סמכותו של בית המשפט הישראלי לדון בתביעה שהגישה יבואנית דגים כנגד חברת הספנות וסוכנה, וזאת בגין נזקים שנגרמו למשלוח דגים שהובל מסין. על פי הנטען בתביעה, וטרינר משרד הבריאות פסל את מטען הדגים, ככל
29.11.15 / 10:47
היכן תתנהל תביעתו של יבואן דגים כנגד המוביל הימי?
29.11.15
היכן תתנהל תביעתו של יבואן דגים כנגד המוביל הימי?

לאחר הגשת התביעה, טענו הנתבעות, חברת הספנות וסוכנה, כי בגבם של שטרי המטען מצויה תניית שיפוט ייחודית, המקנה סמכות בלעדית לדיון בתביעות בנוגע למחלוקות הקשורות להובלה נשוא שטר המטען - לבית המשפט הימי שבהונג קונג. עוד קבעה התניה, כי הדין אשר יחול הינו הדין האנגלי.

לאור האמור, ביקשו הנתבעות כי התביעה תסולק על הסף, שכן לבית המשפט הימי בהונג קונג סמכות ייחודית לדון בתביעה, השוללת את סמכות בית המשפט הישראלי.

מנגד, טענה יבואנית הדגים, כי שטרי המטען המקוריים מעולם לא נמסרו לידיה, וכי עם הגעת הסחורה לנמל קיבלה לידיה רק העתק צילומי של צידם הקדמי של שטרי המטען. בצידם הקדמי של שטרי המטען לא מצויה הייתה תניית שיפוט, ומשכך לא ניתן לראות בחתימת היבואנית על שטר המטען כהסכמה לתניית שיפוט ייחודית, אליה לא הייתה היבואנית מודעת כלל.

טענות נוספות שהעלתה היבואנית הינן כי לשון הסעיף אינו מקנה לבית המשפט הימי בהונג קונג סמכות בלעדית לדיון בתביעות הנוגעות להובלה נשוא שטר המטען, וכי המדובר בהמלצה בלתי מחייבת הכפופה לנסיבות. כמו כן, טענה היבואנית כי שטר המטען כולל סתירות שונות בנוגע לפורום ההתדיינות והדין החל, שכן במקום אחר על גבי השטר מצוין כי הוא כפוף לדין העמי הסיני, ולא לדין האנגלי.

בנוסף, טענה היבואנית כי ישראל מהווה את הפורום הנאות לדיון בתובענה, שכן מירב הזיקות למחלוקת נשוא התביעה הינן לישראל. זאת, כיוון שהטובין נשוא התביעה נמסרו בישראל, ונועדו לשוק הישראלי; הטובין שניזוקו הינם דגי מאכל, הכפופים לרגולציית משרד הבריאות הישראלי - אשר הוראותיו רלוונטיות לצורך קביעות הנדרשות לעניין הנזק, מקום מושבן של היבואנית ושל אחת הנתבעות (חברת השילוח) הינו בישראל, ועדים רלוונטיים רבים מצויים בישראל. בנוסף, ההתדיינות בישראל תהיה יקרה פחות מאשר ניהולה בפורום הזר.

בית משפט השלום בחיפה דחה את בקשת הנתבעות לסילוק על הסף, תוך שהוא קובע כי בשלב זה תתברר התביעה בישראל.

מחד, בית המשפט קבע כי נוסח התנייה מצביע על כך שאכן מדובר בתניית שיפוט ייחודית, וככלל - נטיית בתי המשפט בישראל היא לכבד תניית שיפוט כזו, כאשר היא מוסכמת בין הצדדים.

מאידך, נקבע כי עצם קיומה של תניית השיפוט אינה שוללת את סמכות בית המשפט לדון בתביעה. בנסיבות המקרה, נקבע כי טענת היבואנית כי שטר המטען לא הומצא לה במלואו מצריכה בירור עובדתי, אשר אין מקום לבצע בשלב כה מוקדם של ההליך המשפטי, ומשכך אין מקום לסלק את התביעה על הסף - סעד השמור רק למקרים קיצוניים ביותר, בהם מדובר במקרה מובהק של תביעה חסרת סיכוי.

כמו כן, קבע בית המשפט כי אכן מרב הזיקות מצביעות על ישראל כפורום הנאות, במיוחד לאור הטענות השונות לעניין שטרי המטען עצמם - אשר נחתמו בישראל עם קבלת המטענים, וחשיבות הפורום הישראלי לעניין הנזק שנגרם למטען - שעה שמי שפסל את הטובין נשוא התביעה הוא וטרינר משרד הבריאות הישראלי.

תא (חי') 9287-05-15 China Shipping נ' תנובה - מרכז שיתופי. התובעת יוצגה ע"י עו"ד אמיר כהן-דור, והנתבעות ע"י עו"ד אריאל זיסמן. להחלטה המלאה, לחץ כאן.

* אין במידע במאמר זה כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני.