יום שלישי 07 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

הזמנה לאסיפה כללית של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה 11.2.2018 בשעה 17:00 (האסיפה שהייתה מתכוננת לתאריך 21.1.18 בוטלה)

האסיפה תתקיים בקמפוס המכללה למנהל ראשל"צ, רחוב אלי ויזל 2
11.02.18 / 10:12
הזמנה לאסיפה כללית של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה 11.2.2018 בשעה 17:00 (האסיפה שהייתה מתכוננת לתאריך 21.1.18 בוטלה)
11.02.18
הזמנה לאסיפה כללית של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה 11.2.2018 בשעה 17:00 (האסיפה שהייתה מתכוננת לתאריך 21.1.18 בוטלה)

 

הזמנה

לאסיפה כללית שנתית

של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה

 

 

יום ראשון, כו' בשבט, 11 לפברואר 2018 בשעה 17:00

המכללה למנהל ראשל"צ, שד' יצחק רבין 7 (פינת אלי ויזל 2)

 

על סדר היום-  

17:00-18:30 – אסיפה כללית

הצטרפות ד"ר עדי פוקס להנהלת הארגון, כפי שאושר בישיבת ההנהלה בתאריך 25.12.17.

מינוי ד"ר עדי פוקס ליו"ר ההנהלה, כפי שאושר בישיבת ההנהלה בתאריך 25.12.17.

שינוי סעיף 5.5 בתקנון הארגון, כפי שאושר בישיבת ההנהלה בתאריך 25.12.17

אישור מורשי חתימה חדשים של הארגון, כפי שאושר בישיבת ההנהלה בתאריך 25.12.17. 

שונות