יום שני 25 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

הודעה על תיקון הוראת מנכ"ל 2.6

מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם תיקון להוראת מנכ"ל 2.6 - הענקת פטור בהתאם לסעיף – 2(ג)(2) לצו ייבוא חופשי
01.04.20 / 09:29
הודעה על תיקון הוראת מנכ"ל 2.6
01.04.20
הודעה על תיקון הוראת מנכ"ל 2.6

מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה

 

לידיעת היבואנים, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה מודיע בזה כי בהוראת מנכ"ל 2.6 בכל מקום בו מופיע תצהיר יבוא הצהרה, למעט לעניין בקשות לפטור שנתי המבוקש לגבי עילת הפטור שבסעיף 5 ובסעיף 6ב. הנוסחים של ההצהרות מופיעים באתר המשרד ובאים במקום הנספחים הקיימים להוראה ובנוסף להם.

עוד יובהר כי לעניין כמויות קטנות, בכל מקום שבו נדרש על ידי מכון התקנים תצהיר, תוחלף הדרישה להצהרה בלבד.