יום ראשון 31 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

הארכת תוקף רישיונות מכסה מתוקף הסכמי הסחר הבילטראליים

הארכת תוקף רישיונות מכסה מתוקף הסכמי הסחר הבילטראליים
11.05.20 / 09:25
הארכת תוקף רישיונות מכסה מתוקף הסכמי הסחר הבילטראליים
11.05.20
הארכת תוקף רישיונות מכסה מתוקף הסכמי הסחר הבילטראליים

מתוך אתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על אפשרות להארכת תוקף רישיונות מכסה מתוקף הסכמי הסחר הבילטראליים.

רישיונות שתוקפם היה 31/5/2020 יוארכו לתאריך 30/06/2020, בהתאם לבקשה מנומקת בכתב ובצירוף שטר מטען או חשבונית עסקה למייל: yevu@moag.gov.il