יום שישי 29 מאי 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

דחיית מועדים למכרז 23/19 למתן שירותי הקמה והפעלה של קהילות חדשנות

משרד הכלכלה והתעשייה מודיע על דחיית המועדים להגשת שאלות ומועמדות למכרז למתן שירותי הקמה והפעלה של קהילות חדשנות בתחומים שונים ו/או הפעלת קהילות חדשנות קיימות.
19.01.20 / 08:13
דחיית מועדים למכרז 23/19 למתן שירותי הקמה והפעלה של קהילות חדשנות
19.01.20
דחיית מועדים למכרז 23/19 למתן שירותי הקמה והפעלה של קהילות חדשנות

 

 

מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה

לאור ריבוי השאלות שהתקבלו למכרז 23/19 - מתן שירותי הקמה והפעלה של  קהילות חדשנות  בתחומים שונים ו/או הפעלת קהילות חדשנות קיימות, החליטה ועדת המכרזים המשרדית לדחות את המועדים של המכרז כדלהלן:

  • מועד פרסום המענה לשאלות יידחה ליום רביעי, ג' בשבט תש"פ, 29.1.2020.
  • המועד אחרון להגשת הצעות למכרז זה יידחה ליום רביעי, כד' בשבט תש"פ, 19.2.2020 עד השעה 12.0.

לפרטי המכרז