יום שבת 24 אוגוסט 2019
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

אסיפה כללית שנתית של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

בתאריך 6.11.17 התקיימה האסיפה הכללית השנתית של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל קמפוס המכללה למנהל ראשל"צ
08.11.17 / 17:59
אסיפה כללית שנתית של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל
08.11.17
אסיפה כללית שנתית של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

17:00-18:00 – אסיפה כללית

על סדר היום של האסיפה הכללית היו הנושאים הבאים: 

1. אישור דו"חות כספיים לשנת 2016

2. אישור שינוי תקנון הארגון (שאושר ע"י רשם העמותות בתאריך 28.5.17)

3. שונות ( אישור המשך מינוי רו"ח, יועץ משפטי ומבקר חיצוני לארגון לשנת 2017)