יום שבת 28 מרץ 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

אזור תעשייה חכם בראייה עתידית

מהירות, היקף, גמישות ואוטומציה הם חלק מהמאפיינים של המהפכה התעשייתי הרביעית. מכאן עולה השאלה איך ייראו אזורי התעשייה והמפעלים החכמים של העתיד?
08.05.18 / 11:22
אזור תעשייה חכם בראייה עתידית
08.05.18
אזור תעשייה חכם בראייה עתידית

מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה

אנו נמצאים בפתחה של מהפכה תעשייתית רביעית, שבמרכזה שילוב של העולם הממשי עם העולם הווירטואלי.

שילוב זה מבטא למעשה צורך בשינויים באופן הייצור התעשייתי בכלל ובענפים נבחרים בפרט.

ההנחה היא כי התמורות והמגמות העתידיות בענפי התעשייה ישפיעו על הצרכנים הדיגיטליים של אזור התעשייה בתחומי הייצור והתשתית.

ברמת המפעל הבודד התפישה היא של ניהול מפעל ושימוש בפס הייצור באופן חכם, במטרה לבצע אופטימיזציה של תהליכי הייצור, תוך כדי התייחסות לעולם הדיגיטלי, כגון: שימוש באינטרנט של הדברים, שימוש במידע בזמן אמת, ייצור יעיל וזול יותר, ניתוח מידע ושימוש יעיל בו וניצול אמצעי התקשורת.

מפעלים חכמים לא רק מבטיחים את שימור התחרותיות בייצור, את עלות העובדים למעסיק והוצאות בטיחות, אלא גם עוזרים לעובדים להתמקד יותר בצד היצירתי שבעבודה על ידי הפחתת ההתערבות של העובד בתהליך הייצור עצמו.

המפעל עשוי להרכיב בתוכו ובתוך פעילותו שירותי Big Data במטרה לנתח נתונים הדרושים לו, חיישנים מיוחדים אשר יוכלו לנטר אספקה, סחורה, איכות מוצר, כמויות ייצור, עדכון לגבי תקלות ועוד, ומכונות אשר יוכלו להוביל חומרי גלם וסחורה באופן אוטומטי וגם לייצר באופן אוטומטי.

לאור כך נשאלת השאלה כיצד מייצרים מרחב ייצור תעשייתי מועדף בעידן זה?

מאמר זה סוקר את התפישה של אזורי התעשייה בהשוואה בינלאומית ומציע שלושה מעגלים האמורים להתקיים באזור תעשייה בעידן הדיגיטלי, כדי להבטיח את הפעלתו היעילה בעידן זה.
 

תשתיות פיזיות
 
 

מעגל ראשון – דיגיטציה

זהו מעגל התשתיות הפיזיות.

בבסיסו קיימת הנחה שתשתיות אלה נדרשות, גם אם הן מסופקות על ידי אזור התעשייה, והן חשובות בתהליכי ההפעלה והייצור ברמת המפעל הבודד.

רשת מצלמות, סיבים אופטיים ואינטרנט אלחוטי, הם חלק מההגדרה של תשתיות אלה. בנוסף לתשתיות אלה נדרשות גם תשתיות ברמת המפעל הבודד, למשל רובוטיקה.
 

מחקר ופיתוח
 
 

מעגל שני – תמיכה, ייעוץ ופיתוח

תפקידו של מעגל זה לשפר את החיבור בין ההון הפיזי וההון האנושי. כלומר, החיבור בין האדם למכונה שאותה הוא אמור להפעיל בתהליך הייצור.

מעגל זה מורכב משלוש תתי יחידות המהוות גוף אחד המנוהל על-ידי הנהלת הפארק:

  • יחידת התמיכה – על היחידה לספק תמיכה טלפונית ואנשי מחשוב שנעים בין המפעלים ומטפלים בתקלות במקרה הצורך. 
  • יחידת הייעוץ – על יחידה זו לספק פתרונות לבעיות תפעוליות וניהוליות וכן, לבדוק ולדווח על חידושים דיגיטליים שקיימים בעולם התעשייה.
  • יחידת הפיתוח - זוהי יחידה המייצגת למעשה מערכת מחקר ופיתוח מקומי, במטרה לקדם, לאמץ ולשלב טכנולוגיות מתקדמות, היכולות להיות זמינות ברמת פארק התעשייה, ולשרת גם מפעל בודד.
     
כוח אדם
 
 

מעגל שלישי - סביבה וחברה

מעגל זה אמור לספק את התנאים שמושכים כוח אדם יצירתי לפארק התעשייה. מדובר בכלל המרכיבים שמשרתים את רווחת העובדים והאורחים שבפארק, לאו דווקא באופן דיגיטלי, למשל:  שירותי הסעדה, אזורים ירוקים, קיוסקים, שירותים וברזיות.

 

היבטים מרכזיים נוספים שיש להתייחס אליהם בעידן 4.0

מלבד הדיון בתשתיות, מדיניות ותכנון של אזורי תעשייה בעידן "תעשייה 4.0", ישנם מספר היבטים מרכזיים שיש להתייחס אליהם בקידום תפישת הפעילות התעשייתית הנדרשת. תחומים אלה כוללים: סוגיות של תכנון וניהול, היבטים של כלכלה שיתופית והיבטים של כלכלה מעגלית.