יום שבת 28 מרץ 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

אות הוקרה לרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות

הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות במשרד הכלכלה והתעשייה זכתה באות הוקרה מטעם נציבות שירות המדינה.
01.05.18 / 10:12
צילום: Fotolia
01.05.18
צילום: Fotolia

מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה

הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות במשרד הכלכלה והתעשייה, קיבלה אות הוקרה בטקס קבלת פרסי ההצטיינות של נציבות שירות המדינה לשנת 2017. הטקס נערך ב - 24.4.18 במוזיאון ארצות המקרא בירושלים.

אות ההוקרה ניתן לצוות הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות (הרשפ"ת) בגין שינוי רחב-היקף בתפיסת רכש הגומלין ובמחויבות החברות הזרות לרכישה בישראל - "הלקוח במרכז". הרשפ"ת הסדירה את ההנחיות והנהלים לקיום רכש גומלין ולהטמעתם במכרזים ממשלתיים, חיזקה את הקשר עם החברות הרב-לאומיות שזכו במכרזי ענק בישראל, הציעה להן אפשרויות השקעה ורכש מגוונות ואף חשפה את כלי רכש הגומלין בפני תעשיות ישראליות נוספות שנהנו מפעילות מוגברת.

מהלכי ההתייעלות של הרשות הובילו להגברת האטרקטיביות של הכלכלה הישראלית כיעד להשקעות גלובליות, לביסוס שיתוף פעולה כלכלי בין הספקים לבין התעשייה בארץ וכן לקידום המשק הישראלי בהיקף של מיליארדי שקלים בשנה.

מעיקרי פעילות הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות בשנת 2017:

  •  בשנת 2017, נרשמו 268 התחייבויות חדשות בסך של 1.4 מיליארד דולר. אלו מצטרפות למחויבויות עבר, אשר יחדיו עומדות על 12 מיליארד דולר. נתון זה מצביע על גידול של 44% בהשוואה לנתוני השנה שעברה. שינוי זה נוצר בשל חיזוק מנגנוני המעקב והבקרה של הרשפ"ת.
  • בשנת 2017, עמד סך המימושים של 228 החברות הזרות המחויבות ברכש גומלין בישראל על 2.45 מיליארד דולר. נתון זה מצביע על גידול של 17% בהשוואה לנתוני השנה שעברה.
  • בשנת 2017, חלה ירידה של 250 מיליון דולר בהיקף הפיגורים של החברות המחויבות, וזאת בשל מנגנוני האכיפה שיישמה הרשפ"ת כנגד חברות שלא עמדו במחויבותן.
  • רבות מהחברות הזרות המחויבות בוחרות לממש יותר מההתחייבויות שלהן על פי חוק. סך המימושים של החברות הזרות בתעשייה הישראלית לאורך השנים עומד על 26 מיליארד דולר, יותר מפי 2 מגובה המחויבויות המצטברות. עודפי המימושים מסתכמים בלמעלה מ - 14 מיליארד דולר. נתון זה מצביע על כך שהמחויבות לרכש גומלין משמשת כשלב התחלתי בכניסת החברות הזרות לשוק הישראלי, ורבות מהן בוחרות לפעול בו גם לאחר תום המחויבות החוקית.
  • בשנת 2017, נהנו 822 חברות ישראליות מרכש גומלין, ונתון זה מצביע על גידול של 157 חברות בהשוואה לשנה שעברה. 353 חברות נהנו לראשונה משיתופי פעולה עם חברות מחויבות. נתון זה מצביע על גידול של 72% בהשוואה לנתוני השנה שעברה.
  • בשנת 2017, נהנו מפעלים הממוקמים בפריפריה מרכש גומלין, ונתון זה מצביע על גידול של 54% בהשוואה לנתוני השנה שעברה.
  • בשנת 2017, נהנו חברות קטנות ובינוניות מרכש גומלין, ונתון זה מצביע על גידול של 64% בהשוואה לנתוני השנה שעברה.

 

אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה: "רכש גומלין הינו כלי משמעותי להגדלת היצוא, למשיכת השקעות זרות ולהכנסת ידע וטכנולוגיות מתקדמות לישראל. מהלכי ההתייעלות של הרשות מאפשרים את מימוש כל המחויבויות, יצירת מקומות תעסוקה וצמיחה למשק, וזאת לצד יצירת שיתופי פעולה בין החברות הזרות לחברות הישראליות".

זיוה איגר, מנהלת הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות במשרד הכלכלה והתעשייה: "אני גאה מאוד בעובדי הרשות, ובראשם יגאל גורביץ', מנהל אגף רכש גומלין. מדובר בתהליך ארוך-טווח שבו הצלחנו להפוך את הרגולציה להזדמנות עסקית. אנו מתייחסים לחברות הרב-לאומיות כאל משקיעות פוטנציאליות לכל דבר ועניין. הנתונים המוצגים מוכיחים שניתן לנצל בצורה נכונה כלי רגולטורי ואכיפתי במהותו כרכש גומלין. מהלך זה יכול ליצור הזדמנויות עסקיות עבור חברות רב-לאומיות מובילות שישקיעו בתעשיות ישראליות בעיקר בפריפריה. זוהי השנה השנייה שבה הרשות פועלת במתכונת החדשה כממוקדת לקוח ומתוך ראייה עסקית. אנו שואפים לקידום השקעות ארוכות-טווח שיסייעו ביצירת מקומות תעסוקה רבים ככל הניתן".